Lärare

Vi har ett 15-tal lärare, alla med musikpedagogisk examen, som undervisar hos oss.

Piano

Sång

Annelie Korsfeldt

Sångpedagog (sjukskriven)

08-587 503 21

annelie.korsfeldt@immanuelmusikskola.se

Margareta Gäfvert

Sångpedagog, adm. assistent för musikskolan

08-587 503 03

margareta.gafvert@immanuelmusikskola.se

Rebecca Fjällsby

Sånglärare

rebecca.fjallsby@immanuelmusikskola.se

Stråkinstrument

Jonna Inge

Fiol- /altfiolpedagog

jonna.inge@immanuelmusikskola.se

Kristin Malmborg

Cellopedagog

kristin.malmborg@immanuelmusikskola.se

Blåsinstrument

Gitarr

Stefan Mothander

Gitarrpedagog

stefan.mothander@immanuelmusikskola.se

Babyrytmik

Christina Brinnen

Ledare babyrytmik

christina.brinnen@immanuelmusikskola.se

Rektor

Katarina Andreasson

Rektor Musikskolan

katarina.andreasson@immanuelskyrkan.se