Musikskolans personal

Här på bilden är några av oss som arbetar i Musikskolan Immanuel.

Från vänster:
Peter Eriksson, rektor, Helena Martinsson, sångpedagog, Jonna Inge, stråkpedagog, Ingrid Bergman, Klavérinstitutet, Margareta Gäfvert, sångpedagog och musikskolesekreterare, Annelie Korsfeldt, sångpedagog.

Övriga lärare som inte finns med på bilden är:
Christina Brinnen, babyrytmik, Julia Christenson, flöjt (tjänstledig), Kristina Ålåker, flöjt (vik), Stefan Mothander, gitarr, Emma Strömberg, violin, Rickard Lindgren, trumpet, Ola Ottosson, piano, Lena Lidström, Klavérinstitutet, Emeli Jeremias, cello. 

Samtliga lärare har musikpedagogisk examen.

 

 musikskolanspersonal webb  

Rektor:

Peter Eriksson

Violin:

Jonna Inge 
Emma Strömberg

Violoncell:

Emeli Jeremias 

Piano:

Ingrid Bergman (huvudlärare Klavérinstitutet)
Lena Lidström, Klavérinstitutet
Ola Ottosson

Blockflöjt & Tvärflöjt:

Julia Christenson (tjänstledig)

Saxofon:

Vakant

Beat Club (IBC):

Vakant

Trumpet:

Rickard Lindgren

Gitarr:

Stefan Mothander

Slagverk:

Vakant

Sång:

Margareta Gäfvert
Annelie Korsfeldt
Helena Martinsson

Babyrytmik:

Christina Brinnen