Musikskolans personal

Här är alla vi som arbetar i Musikskolan Immanuel. Samtliga lärare har musikpedagogisk examen.

 

 Larare 2013  

Rektor:

Peter Eriksson

Violin:

Jonna Inge 
Emma Strömberg

Violoncell:

Emeli Jeremias 

Piano:

Ingrid Bergman (huvudlärare Klavérinstitutet)
Lena Lidström
Ola Ottosson

Blockflöjt & Tvärflöjt:

Julia Christenson

Saxofon:

Lina Lövstrand

Beat Club (IBC):

Gustav Nahlin (föräldraledig)
Vik. Anders Olsson

Trumpet:

Rickard Lindgren

Gitarr:

Stefan Mothander

Slagverk:

Gustav Nahlin (föräldraledig)
Vik. Anders Olsson

Sång:

Margareta Gäfvert
Annelie Korsfeldt
Helena Martinsson-Tillberg

Barnrytmik:

Christina Brinnen