Musikskolans personal

Här på bilden är några av oss som arbetar i Musikskolan Immanuel.

Från vänster:
Ola Ottosson, piano, Lena Lidström, piano, Peter Eriksson, rektor, Rikard Lindgren, trumpet, Emeli Jeremias, violoncell, Margareta Gäfvert, sång och musikskola sekreterare.

Övriga lärare som inte finns med på bilden är:
Ingrid Bergman, piano, Christina Brinnen, babyrytmik, Julia Christenson, flöjt, Jonna Inge, violin, Annelie Korsfeldt, sång, Helena Martinsson, sång, Stefan Mothander, gitarr och Emma Strömberg, violin.

Samtliga lärare har musikpedagogisk examen.

 

 musiklärare 171020 Immanuel w  

Rektor:

Peter Eriksson

Violin:

Jonna Inge 
Emma Strömberg

Violoncell:

Emeli Jeremias 

Piano:

Ingrid Bergman (huvudlärare Klavérinstitutet)
Lena Lidström
Ola Ottosson

Blockflöjt & Tvärflöjt:

Julia Christenson

Saxofon:

Lina Lövstrand

Beat Club (IBC):

Vakant

Trumpet:

Rickard Lindgren

Gitarr:

Stefan Mothander

Slagverk:

Vakant

Sång:

Margareta Gäfvert
Annelie Korsfeldt
Helena Martinsson-Tillberg

Babyrytmik:

Christina Brinnen