Historia

Gunno Södersten startade musikskolan 1961 och hade två medvetna linjer i verksamheten. Den ena var att ge möjlighet för människor att förkovra sig på piano och orgel.

Den andra var att göra stora offentliga musiksamlingar, ibland rena konserter, ibland stora föredrag om en musikepok eller ett tonsättarporträtt. Musikskolan har på de senare decennierna utvecklats till en mer pedagogisk verksamhet. Här har även småbarnen fått sina givna musikgrupper i form av spädbarnsmusik.

Vi har fokuserat på flera instrument vid sidan av orgel och piano. I Immanuelskyrkan har man tidigt ansett att musiken har en självklar och betydelsefull roll i gudstjänstlivet. Vi ser musiken och sången som en av de väsentligaste delarna i vår liturgi.

Musikintresserade har dragits till vår församling. I denna miljö har kontakter knutits som lett till mer musik inte bara i gudstjänsterna, utan även i form av gospelkonserter och kammarmusikserier. Musik är gemenskap, upplevelser och känslor som vi alla till och från har behov av.