Babyrytmik

Redan före födseln lär sig barnet att känna igen musik och ljud. Barnen lever musiken med kropp och alla sinnen. Det finns kvaliteter i musiken som har en unik betydelse för barnets utveckling. Musiken når barnet på ett sätt som förefaller alldeles självklart, den går ”rakt in”. Det är som att barnet tänker att ”det här är ju mitt eget språk.”

Välkommen till våra grupper i babyrytmik!
Kom och sjung, dansa, ramsa och spela med ditt barn!
Upplev glädjen i musiken, och få en liten repertoar att använda hemma!

Vi träffas elva (11) torsdagar under terminen. Fikastund efteråt.
Barnrytmikledare är Christina Brinnen.
Barn 0–8 månader kl 12.30.
Barn 9–18 månader kl 14.00.
Max 12 barn per grupp.

Startdatum är 14 september och avslutningen för terminen är 14 december 2017.
Babykonserter för hösten är 28 september och 23 november.
(Uppehåll för Babyrytmiken den 30 nov pga iordningställande inför Julmarknaden.)

Terminsavgift för hösten 2017 är 655 kronor.

För anmälan till Babyrytmiken klicka här.