Babyrytmik

Redan före födseln lär sig barnet att känna igen musik och ljud. Barnen lever musiken med kropp och alla sinnen. Det finns kvaliteter i musiken som har en unik betydelse för barnets utveckling. Musiken når barnet på ett sätt som förefaller alldeles självklart, den går ”rakt in”. Det är som att barnet tänker att ”det här är ju mitt eget språk.”

Välkommen till våra grupper i babyrytmik!
Kom och sjung, dansa, ramsa och spela med ditt barn!
Upplev glädjen i musiken, och få en liten repertoar att använda hemma!

Vi träffas tolv (12) torsdagar under terminen. Fikastund efteråt.
Barnrytmikledare är Christina Brinnen.
Barn 0–8 månader kl 12.30.
Barn 9–18 månader kl 14.00.
Max 12 barn per grupp.

Startdatum är 18 januari 2018 och avslutningen för terminen är 19 april 2018.
(Uppehåll skärtorsdag 29 mars.)


Babykonserter för våren är 22 februari och 26 april 2018.

Terminsavgift för hösten 2018 är 655 kronor.

För anmälan till Babyrytmiken klicka här.