Musikskolan för alla åldrar. Mitt i Stockholm.

Varje vecka kommer 300 elever från 0-100 år till Immanuelskyrkans musikskola, mitt i Stockholm och får lektioner i sång och musik.

Vi har ett 20-tal lärare, alla med musikpedagogisk examen, som undervisar hos oss. Eleverna ges många möjligheter att få utlopp för sitt musicerande, bla terminsuppspel, kammarmusikkonserter och i Immanuelskyrkans gudstjänster. 

Musik är en livgivande medicin. Studier visar till exempel att elever som spelar och sjunger mycket även når bättre resultat i skolan. 

Bilda logga ht2013

Ansök nu