Mötesplatser Hösten 2017

(Kulturprogram och studieverksamhet sker i samarbete med Studieförbundet Bilda.)

Folder i PDF-format.

Tre samtal i samarbete med S:ta Katharinastiftelsen

20 september kl 19.00
Vilka existentiella behov har dementa och dess anhöriga? Hur kan samhället, kyrkan och konsten bidra till dessa behov?
Wilhelmina Hoffman, överläkare, rektor och chef på stiftelsen Silviahemmet och direktör på Svenskt Demenscentrum; Anna-Lena Sörenson, vice ordförande i socialutskottet, tidigare landstingsråd; Lars Christiansen, fd samordnare för sjukhuskyrkan i Stockholms stift, själavårdslärare på Svenska kyrkans utbildningsinstitut; Ylva Eggehorn, författare.

18 oktober kl 19.00
Går det att skilja religion från politik?
Samtalet bygger på intervjuer som Mats Svegfors gjort med politiker och samfundsföreträdare.
Mats Svegfors, tidigare chefredaktör för Svenska Dagbladet, landshövding i Västmanland, VD för Sveriges Radio AB; Susanne Wigorts-Yngvesson, docent i etik, Teologiska högskolan i Stockholm; Bengt Kristensson Uggla, professor i filosofi, kultur och företagsledning, Åbo Akademi, docent i tros- och livsåskådningsvetenskap; Mohammad Fazlhashemi, professor i islamisk teologi och filosofi, Uppsala universitet.

15 november kl 19.00
Doften av en man – bokafton
Ett samtal utifrån Agneta Pleijels senaste roman ”Doften av en man”.
Agneta Pleijel, författare, kulturjournalist, kultur­redaktör, professor vid Dramatiska institutet.
Samtalsledare: Hanna Stenström, präst, teologie doktor i Nya testamentets exegetik.

Frukt och vatten.
Entré 100 kr, studenter gratis.

- - - -

Fyra samtal om Markusevangeliet

Under läsåret 2017/2018 firar vi gemensamt ”Markusåret” i Equmeniakyrkan.
Många av de berättelser som finns i Markusevangeliet känner du kanske igen. Men att läsa en bibelbok från början till slut kan ge sammanhang och nya bilder.
Varje gång lyssnar vi på två kapitel ur Markusevangeliet och samtalar utifrån vårt möte med texten. Du behöver alltså inte ha läst i förväg. Du behöver heller inte vara med alla gånger. Vi som är där samtalar om hur det vi hör ”hakar i” eller ”skaver mot” det som är just våra liv, vår vardag och vår tro.

Under hösten träffas vi i Kapellet följande onsdagar kl 18.30–20.00:
4 oktober - kap. 1–2
1 november - kap 3–4
22 november - kap 5–6
6 december - kap 7–8

- - - -

UTSTÄLLNING

24 september – 22 oktober
”Upptäcka och förundras”
Britta Ahlberg, måleri och Nicklas Ahlberg, fotografi.
Vernissage den 24 september kl 12.45 i samband med kyrkkaffet.

- - - -

SKRIVARVERKSTAD

Välkommen till SKRIVARVERKSTAD i Immanuelskyrkan – fyra lördagar i höst – med temat ”Att skriva mitt liv!”.
Start den 23 september.
I Skrivarverkstaden får vi pröva att skriva utifrån den egna livsberättelsen, bl a utifrån några bibeltexter för att få djup och kreativitet i skrivandet.
Skrivarverkstaden leds av Anita Goldman, etablerad författare som bl a lett Skrivarkurser i Jerusalem i samarbete med studieförbundet BILDA.
Skrivarverkstaden vänder sig till dig som inte tror att du kan skriva men gärna skulle vilja pröva. Du som vill arbeta lite djupare med bibelberättelser och se vilken relevans de har för dig, här och nu i ditt eget liv.
Kurskostnad: 4 000 kr.
Mer information och om anmälan tillkursen finns på: immanuel.se/musik-kultur/kultur-studier/skrivarverkstad

- - - -

FÖRFATTARMÖTE

5 oktober kl 19.00
Magnus Stenberg, ansvarig för BILDA:s mellanösternarbete samtalar med Anita Goldman om hennes nya bok ”Jerusalem & jag”.

- - - -

BOKCIRKLAR

I höst inbjuder vi till tre bokcirklar. En möjlighet att möta andra i angelägna samtal. Cirklarna möts fem söndagar kl 14.30–16.00 med början
8 oktober. Max. 10 deltagare/cirkel.
• ”Ett rastlöst liv” av Henri Nouwen. Boken presenterar den ständigt rastlöse sökaren som med tiden känner sig mer hemma hos Gud än sig själv.
• ”Sanningen om Gud”, S.Hauerweas och W.Willimon. En bok om det kristna livet och Guds tio bud.
• ”Mod att vara sårbar” – i dina relationer, i ditt föräldraskap, i ditt arbete. Av Brené Brown.

Anmälan via Immanuelskyrkans hemsida: immanuel.se/bokcirklar.

- - - -

TEMAKVÄLL

Var det tänkt att bli så här?
En samtalskväll om Palestina och om de kristna i landet efter 50 års ockupation.
Tid: Onsdag den 25 oktober kl 18.30–21.00

År 2017 är det 120 år sedan den första sionistkongressen, 100 år sedan Balfourdeklarationen gav löfte om ett ”judiskt hemland”, 70 år sedan FN:s delningsplan, 50 år sedan Väst­banken och Gaza ockuperades, 30 år sedan den första intifadan inleddes, 10 år sedan den palestinska parti­ledningen.
I samtalskvällen belyser vi de vittgående fysiska, ekonomiska och moraliska konsekvenser som dessa händelser fått och alltjämt har för judar, muslimer, kristna och världssamfundet.
Vilka berättelser har skapats kring dessa händelser? Hur används berättelserna i olika sammanhang? Vilka berättelser bär den unga palestinska befolkningen inför framtiden?

Medverkande:
Anna-Karin Hammar om Kairos Palestina 2009 och 201.
Göran Gunner om sionismen efter 1947 och 1967.
Kenneth Kimming om att slå följe med palestinier.
Sofia Camnerin om kyrkornas och Kyrkornas världsråds roll.
Sune Fahlgren om Shalom Inshallah, gräsrötternas framtidsdrömmar.

I samarbete med Sabeel Sverige, Teologiska högskolan Stockholm, Kairos Palestina

- - - -

TEOLOGISK HÖRNA

Den 19 november kl 12.45–13.30 leder Erik Blennberger ett teologiskt samtal tillsammans med en inbjuden gäst.
Erik Blennberger är professor, teologie doktor och forskningsledare vid Ersta Sköndal högskola.

- - -

Hantverkscirklar