Stor Julmarknad
lördag 1 december 2018, 10.00 – 14.30

VÄLKOMMEN TILL VÅR JULMARKNAD!

Till förmån för vänförsamlingarna i N´djili, Kongo-Kinshasa, och Panvel, Indien samt Equmeniakyrkans internationella arbete.
I N´djili drivs ett nutritionsprojekt som gör skillnad för omkring 100 barn. Församlingen driver också ett litet sjukhus. I Panvel stöder vi ett arbete som syftar till utveckling av livskvalitén i en liten outvecklad by bl.a. genom att ge tillgång vård och färskvatten, samt inte minst, utbildning av byns kvinnor till att kunna bli självförsörjande.

Har du något du vill skänka så tar vi tacksamt emot saker till loppis, böcker, bakat, textil, slöjd m m. 
Det går bra att redan nu lämna in gåvor till kyrkans reception.
Du kan också bidra med pengar till Bg 181-0936 märk: Julmarknad.
Stort tack för ditt bidrag!

 

Big Christmas Market
Saturday 1 December 2018, 10.00 – 14.30

WELCOM TO OUR CHRISTMAS MARKET!

In favour of our sister churches in N'djili, Kongo-Kinshasa, and Panvel, India, and the international work of the Uniting church.
The church in N'djili is involved in a nutrition project which makes a difference for about 100 children. They also run a small hospital. In Panvel we support a project aimed at developing the quality of life in a small undeveloped village by providing care and fresh water, and, not the least, by training the village women to become self-sufficient.

We willingly accept if you have things you want to give for the flea market, books, baked, textiles and woodwork etc.
You can already now bring your gifts to the Church's reception.
You can also give a donation at Bg 181-0936 mark: Julmarknad.
Thank you for your contribution!