Kultur & studier

I Immanuelskyrkan lever kulturen och samhällsdebatten.

Det här är platsen om du vill vara med i studiecirklar, kurser, hemgrupper eller under enskilda föreläsningskvällar.

Tillsammans med andra kan du diskutera och lära mer om samtidens viktiga frågor inom tro, kyrka och samhälle.

All studieverksamhet och kulturarrangemang görs i samarbete med studieförbundet Bilda.