Vox Immanuel

Vox Immanuel är för dig som inte är helt obekant med notläsning och körsång.

Körens huvudsakliga uppgift är att sjunga i gudstjänsten men varje termin gör vi också en egen konsert samt något större verk tillsammans med kören Immanuel Nova. Vi är en kyrkokör som sjunger mycket klassisk musik, men emellanåt även visor och jazzigare arrangemang. Hösten brukar inledas med en körhelg eller kördag.

ÅlderVuxen

RepetitionTisdag 18:45

RepertoarKlassisk

KörledareÅsa Bosdotter

Kontakt & infoasa.bosdotter@immanuelskyrkan.se