Immanuel Brass

Immanuel Brass är ett brassband med lång tradition, som tar sikte på framtiden.

Med ny dirigent och nya medlemmar förnyar och föryngrar vi oss, stärker kontakten med församlingen och sträcker oss mot en ny publik. Immanuel Brass spelar med glädje i församlingens gudstjänster.

Vår musikaliska profil är att skapa en annorlunda brass-repertoar och bredda genren. En blandning av gamla klassiker och nya oprövade marker. Vi är ungefär 20 medlemmar som träffas och repeterar på tisdagar kl 19.00.

Immanuel Brass bildades av Berit Palmqvist i mitten på åttiotalet. Nu leds vi av Andreas Lundin. En höjdpunkt i gruppens historia är att vi kom tvåa i Svenska Brassbandsfestivalen 1997.

Du är hjärtligt välkommen att kontakta oss om du vill spela med oss.

Kontakt styrelsen@immanuelbrasssthlm.se