Livsnära samtal

Livsnära samtal

Att dela livet

Livsnära samtal
– att dela livet

”Livsnära samtal” betyder att vi i en grupp samtalar om det som är personligt och nära. Utifrån olika teman, möts 6–8 deltagare i åldern 62 år och äldre vid 10 tillfällen, för att ”dela livet”.

Upplägg gruppsamtal

Deltagare
Vi inbjuder både kvinnor och män i åldern 62 år och äldre. Antalet gruppdeltagare är mellan
6–8 personer.

Datum och Tid
Startdatum är måndagen 13/2 kl 13–15. Gruppen möts vid 10 tillfällen, två timmar per gång. Samlingsplats för första samlingen är vid informationsdisken innanför entrén till Immanuelskyrkan.

Plats

Immanuelskyrkan
Kungstensgatan 17
113 57 Stockholm

Avgift
Ingen avgift

Gruppledare
Stefan Sjöblom pastor, konstnär med lång erfarenhet av att arbeta med grupper och samtal och är utbildad i metoden ”Livsnära samtal”.

Anmälan
Du kan anmäla dig direkt på denna webbsida, klicka ”här” och fyll i dina uppgifter. Eller kontakta diakon Agneta Selander 08-587 503 24  agneta.selander@immanuelskyrkan.se

”Inom mig bär jag mina tidigare ansikten,
som ett träd har sina årsringar.
Det är summan av dem som är ”jag”.
Spegeln ser bara mitt senaste ansikte,
jag känner av mina tidigare”.

Tomas Tranströmer