Livsnära samtal

Livsnära samtal

Att dela livet

Livsnära samtal
– att dela livet

I samtalsgruppen Livsberättelser får vi berätta om våra liv från barndom till nutid, vad vi upplevt och hur våra erfarenheter format oss. Utifrån olika teman träffas 6–8 deltagare i åldern 62 år och uppåt, vid tio tillfällen för att ”dela livet”.

Dela livsberättelser
Att få minnas tillbaka (reminscens) har använts som, metod i arbete med äldre och bygger på personens minnen och upplevelser. Erfarenheter och forskning visar att det psykiska väl-befinnandet främjas när vi minns, berättar och lyssnar. Det kan hjälpa oss att finna mening och sammanhang i livet. Det är djupt mänskligt att få berätta om sitt liv och bli lyssnad till. Utifrån olika teman möts 6–8 deltagare i åldern 62 år och äldre vid 10 tillfällen för att dela livet.

Tema
Varje tillfälle har vi ett tema som vi utgår från. Det handlar om barndomen och skoltiden, ungdomstiden och vuxenlivet. De sista gångerna talar vi om teman som vi i gruppen kommer fram till att vi gemensamt vill ta upp. Vid första tillfället går vi igenom en överenskommelse som bl. a innebär att det som sägs i rummet inte får föras vidare. Detta bidrar till en trygghet som vi alla som deltar behöver få känna.