153:s kalender

SÖNDAG I IMMANUEL

Jan-14 Mässa - Introduktion Charlotte Höglund

Jan-21 Gudstjänst - Sex som kompensation för tomhet och ensamhet Jacob Molander

Jan-28 Gudstjänst - Onda tankar och gärningar Karin Fritzson

Feb-4 Gemensam gudstjänst (11.00)

Feb-11 Mässa - En glädjelös jakt efter lycka Anna Berndes

Feb-18 Gudstjänst - Att tillbe sina egna projektioner av Gud Charlotte Höglund

Feb-25 Gudstjänst - Ett utnyttjande av någon annans godtrohet Ulf Bergsviker

Mar-4 Gudstjänst - Hat mot och rädsla för medmänniskor Jacob Molander

Mar-11 Mässa - Konkurrens till döds Claes-Göran Ydrefors

Mar-18 Gudstjänst - Avund som aldrig tycks upphöra Ulf Bergsviker

Mar-25 Gudstjänst - Aggressivitet och brutalitet Jacob Molander

Apr-1 Gudsjänst - Påskdagen (11:00)

Apr-8 Gudstjänst - Att skapa konflikt som man själv inte anser sig ha någon skuld för Jacob Molander

Apr-15 Mässa - Förnekelse och förträngning av vårt djupa beroende av varandra Ulla Marie Guner

Apr-22 Gemensam gudstjänst (11.00)

Apr-29 Gudstjänst - Att sätta upp livsmål utan Gud Ulf Bergsviker

Maj-6 Gudstjänst - Om min nästa blir en konkurrent och inte en medmänniska Jacob Molander

Maj-13 Gudstjänst - När ett okontrollerbart beroende blir ett sätt att fly verkligheten Charlotte Höglund

Maj-20 Mässa - Gemenskap och relationer som leder till tomhet Ulf Bergsviker

Maj-27 Avslutning - Hur har Gud berört oss under våren?

Jun-3 Gemensam gudstjänst (11.00)