konfirmation stockholm

K1 – Express Yourself

Express Yourself är en konfirmation i Immanuelskyrkan där du får möjlighet att utforska kristen tro med kreativa uttryck, samtal och utmaningar. Du får lära känna nya personer, åka på läger och prova på olika aktiviteter.  Konfirmationen startar i januari och avslutas i september. 

Ledordet för K1 är gemenskap, och vi fokuserar mycket på att göra saker tillsammans i grupp. Vi arbetar med musik, dans, bild, sport, rollspel, gemensamma skapanden mm. Du väljer efter eget intresse, inga förkunskaper krävs.

En central del av konfirmationen är sommarlägret på Camp Holsby som erbjuder kanot, höghöjdsbana, olika sportaktiviteter och andra äventyr. 

Alla är välkomna – oavsett om du tror på Gud eller inte, oavsett om du är döpt eller inte.

Kostnad: 2500 kr. Läger och mat ingår i denna kostnad.

Vi erbjuder alltid sponsring. Ingen skall behöva avstå konfirmationen av ekonomiska skäl.

Kontaktperson: Ellen Ågren
ellen.agren@immanuelskyrkan.se 

Andra församlingar har möjlighet att ansluta sig till Express Yourself. Kontakta din lokala pastor för info.

konfirmation stockholm

Datum K1, 2024

Express Yourself – Konfa Immanuel 2024

Några helger under jan–maj kommer vi träffas i Immanuelskyrkan för att fördjupa oss i olika teman (lördagar) och fira gudstjänst (söndagar).

Datum för K1 (2024)

7 dec Meet & Greet – Introduktionskväll
27–28 jan Weekend – Följ med och se
10 feb Du, jag & Gud
9 mars Festernas fest
13 april Hopp 
18 maj  Vem behöver mig

Läger:
15–20 jun Camp Holsby, Holsbybrunn

24 aug Återträff

Express Yourself Café & Konfirmationshögtid:
7–8 sep. i Immanuelskyrkan

Anmäl dig här!

konfirmation stockholm

Våra teman

Jesus är en central del i undervisningen och utgångspunkten för alla träffar och teman. 

Är det rimligt att tro? Varför kristen?
Vad är Bibeln? Och hur är den uppbyggd?
Vad är bön? Hur ber man? Olika sätt att be. 
Vad är Gudstjänst? Hur är den uppbyggd?
Vi bygger en Gudstjänst. Planerar och genomför en gudstjänst.
Du, jag & Gud. Människovärde och Gudsrelation
Festernas fest. Nattvarden
Hopp. Varför är Påsken viktig
Vem behöver mig? Diakoni och Kyrkans uppdrag

Vad är kyrkan?
Vad är dopet?
Vem är den heliga anden?
Fader vår

Värdegrund

Express Yourself – Konfa Immanuel vill vara en trygg plats som värdesätter mångfald och präglas av värme, kärlek och respekt. Vi tycker att olikheter är en tillgång och möjlighet. Vi vill att konfirmationen ska vara en plats där du känner att: “Det är här jag hör hemma – vem jag än är, var jag än kommer från.” Här är alla välkomna.

Vår undervisning och värdegrund utgår från Immanuelskyrkans vision och förhållningssätt.

“Vi förenas i en tro på Jesus men har inga kategoriska svar på teologi, andlighet och bibelsyn. Vi värdesätter att alla är unika och vill erbjuda en kultur med respekt och tillit inför sätt att tolka, söka och uttrycka kristen tro.” 

“Vi vill gestalta respekten för mångfald i alla våra sammanhang. Det genomsyrar vår syn på fromhet, teologi, språk, församlingssyn, äktenskap, sexualitet, musik, ungdomsarbete och mycket annat i gudstjänstliv och verksamhet.“