För unga.
Flera dagar i veckan.

I Immanuel finns mycket verksamhet för ungdomar. Vi har en stor tonårskör, Konfirmation, Express Yourself-café. Klicka gärna in på respektive sida för att få veta mer. Välkommen till Immanuelskyrkan!