Vårfest & Höstfest

Varje termin gör Skaparsöndag en fest med tillhörande Gudstjänst
som bygger på det temat man arbetat med under terminen.

Mer info kommer.