Skaparsöndag

Våren 2017 startar vi Skaparsöndag den 15 januari kl 11.00.
I Skaparsöndag får man möjlighet att via musik, eget skapande och rörelse lära känna bibelns berättelser och få en förståelse för kristen tro och tradition. Varje termin avslutas med en fest och Gudstjänst som vi bygger tillsammans.
 
11.00 Kyrksalen. Samling i Gudstjänsten.
11.15 Kaffestugan för sång, berättelse och ljuständning
11.45 Kyrktorget för skapande
12.15 Korv och fika

Anmälan till nyhetsbrev