Drömprojektet i Stor-Stockholm

Just nu pågår ett spännande och nytänkande projekt mellan kyrka och skola med
rollspel, drama och värderingsövningar. Projektets material är förebyggande mot
grupptryck, alkohol, tobak och droger för barn i årskurs 3-6.
I Drömprojektet får gruppen prova på bokäventyret ”Den svarta draken”,
uppleva dramat ”Melvins hemlighet” och värderingsövningar samt vara med om
spännande diskussioner.

Ett ledarteam är ute på skolor och besöker varje klass vid ett par tillfällen. Först
träffas skolklassen i helgrupp och är med om dramat ”Melvins hemlighet” och
värderingsövningar. Sedan delar klassen in sig i smågrupper och spelar ”Den
svarta draken” med en ledare per grupp. Ett äventyr där gruppen får göra olika
val och där berättelsen förändrar sig utifrån valen man gör.

”Den svarta draken” – ett spännande bokäventyr som utspelar sig i en
fantasymiljö i landet Eldarien. Tio syskon ger sig ut på en farlig resa för att
rädda sina kusiner som hamnat i klorna på Den svarta draken. Den svarta draken
är en organisation som handlar med slavar och Drakeld, en farlig drog. Bara ni
kan rädda dom! En berättelse där du och dina kompisar är hjältarna.
Vi är just nu flera kyrkor som engagerar oss i Drömprojektet i Stor-Stockholm:
Immanuelskyrkan, Åbybergskyrkan i Vallentuna, Enebykyrkan, Rotebrokyrkan,
Upplands Väsby Missionskyrka och Centrumkyrkan Farsta. Det är spännande,
viktigt, roligt och angeläget.
Projektet sker med fondmedel från "Ansvar för framtiden" och i samverkan
mellan Immanuelskyrkan, Equmenia nationellt, Region Stockholm i
Equmeniakyrkan och Studieförbundet Bilda.
Om några, efter träffarna i skolorna, vill fortsätta med rollspel kan de vara med
på ett läger i Immanuelskyrkan den 15-17 juni 2020 precis före midsommar.
Vissa av kyrkorna har även egna träffar för rollspelare.

För de som är mellan 8-13 år och tycker om att spela rollspel så finns också
Rollspelsäventyret i Immanuelskyrkan.

Vi vänder oss under våren 2020 till skolor i Stor-Stockholm med Drömprojektet.
Om du finns med i någon kyrka eller arbetar på någon skola, om du har frågor
eller är nyfiken och vill veta mer om vad vi gör eller vill vara med på något sätt
kontakta

Maria Rönnedal på mail: maria.ronnedal(at) immanuelskyrkan.se
Du kan också gå in på www.dromprojektet.se och läsa mer om oss.