Kommande församlingsmöten

24 november 2019, 13.00.

- - - - - - -

 

Sammanställning av materialet från samtalsdagen i Immanuel den 10 november 2018

Våra tre verksamhetsråd och vår styrelse i församlingen hade en arbetsdag tillsammans. Det visade sig att arbetsspråket blev engelska då det var det mest gemensamma språket. Därför är också redovisningen på engelska.
Det är ett stort arbete att översätta alla dokument som vi har. Just nu har vi dessutom behov av fler ideella krafter som kan översätta mellan svenska och engelska. Det största behovet är från svenska till engelska.

Om du vill ha dokumentet översatt till svenska, troligen muntligt, maila till vår Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Här kan du läsa dokumentet som en PDF.

- - - - - - -

 

Probitas fastigheter och lägenhetstilldelning

Immanuelskyrkans församling är ägare till fastighetsbolaget Probitas, som i sin tur äger Hotell Birger Jarl och Hotell Tegnérlunden. Probitas äger vidare Löjtnantshuset. som är både ett vårdboende och ett seniorboende. Tegnérgården omfattar studentlägenheter, främst på Tegnérgatan men också i andra fastigheter.

Församlingen äger sina fastigheter för att det är bra kapitalplacering, vars avkastning skapar trygghet kring församlingsverksamheten. Ett annat syfte är att kunna erbjuda personalbostäder, inte minst i samband med rekrytering, då det är svårt att finna bostäder i Stockholm.

I första hand tilldelas alltså lediga lägenheter till personal, så att verksamheten ska fungera bra. Men även aktiva församlingsmedlemmar kan ibland ha möjlighet att få en lägenhet, även om det är väldigt få lägenheter som kan förmedlas varje år. Några lägenheter går också till den allmänna bostadskön. Det går också att anmäla sig för seniorboende i Löjtnantshuset.

Studentlägenheter förmedlas via en kö som har en egen hantering. Läs mer här: www.tegnergarden.com

Om du vill anmäla dig för en lägenhet hos Probitas – hör av dig på adress: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..
Vill du veta mer om församlingens fastighetsbolag kan du läsa mer här: www.probitas.se

 

- - - - - -

Rapport om projektet / undersökningen för församlingens digitala kommunikation.

Presenterat på församlingsmötet 19 augusti 2018.

PDF med rapporten.

 

- - - - - -

Hanna Peterson, projektledare för digital kommunikationHanna Peterson w180509

Ledningsgruppen har startat ett projekt för att förbättra och utöka Immanuelskyrkans digitala kommunikation. Hanna Peterson har blivit anställt som projektledare på 20% under resten av 2018.
Projektgruppen, som består av representanter från de olika gudstjänstgrupperna med kompetens inom området, kommer att utarbeta en strategi för kyrkans digitala kommunikation. Den baseras på kyrkans vision, verksamhetsplan och kommunikationsplan. Gruppen kommer bl.a. att se över hemsidans design och funktionalitet, utforska andra möjliga lösningar såsom en app och pröva att lägga upp kommunikation via andra digitala kanaler – främst sociala medier.
Inom kort kommer en enkät att gå ut bland medlemmarna. Dina tankar och din input uppskattas! 

 

- - - - - -

 

Välkommen till församlingsmöte 18 mars kl 13 i Congressen

Ärenden:
• Motion om Klimat och miljö (bilaga)
• Information om möten inför årsmötet
• Information om personal

 

Marco Helles, ordförande

 

- - - - - -

 

Under jul- och nyårsveckorna (2017–2018) når du oss via telefon mellan kl 9.00–21.00

ANSVARIG:

Vecka 51
Fredag 22/12 Jacob Molander 08-587 503 17
Lördag 23/12 Chris Peterson 070-587 02 05
Söndag 24/12 Chris Peterson 070-587 02 05

Vecka 52
Måndag 25/12 Ulla Marie Gunner 073-048 27 60
Tisdag 26/12 Ulf Bergsviker 070-587 03 66
Onsdag 27/12 Ulf Bergsviker 070-5870366
Torsdag 28/12 Claes-Göran Ydrefors 072-587 50 47
Fredag 29/12 Ulla Marie Gunner 073-048 27 60

Lördag 30/12 Ulla Marie Gunner 073-048 27 60
Söndag 31/12 Claes-Göran Ydrefors 072-587 50 47

Vecka 1
Måndag 1/1 Claes-Göran Ydrefors 072-587 50 47
Tisdag 2/1 Charlotte Höglund 073-628 04 03
Onsdag 3/1 Charlotte Höglund 073-628 04 03
Torsdag 4/1 Anders Segersson 070-8432575
Fredag 5/1 Anders Segersson 070-8432575

Lördag 6/1 Anna Berndes 070-267 51 60
Söndag 7/1 Anna Berndes 070-267 51 60

 

Församlingens verksamhetsplan mot 2020

På årsmötet i april 2017 tog församlingen beslut om en verksamhetsplan. Där finns en lägesbeskrivning, en gemensam utgångspunkt och våra prioriterade områden beskrivs. Vidare om vad som är förutsättningar för vårt arbete med delaktighet och offrande.
Tanken är att vi ska arbeta med den verksamhetsplanen de närmsta åren, utveckla, tydliggöra, kanske sätta mer mätbara mål.
Läs och bär med dig och fundera över hur du bidrar. Här finns verksamhetsplanen som PDF.

Ulla Marie Gunner

Verksamhetsplan 2017


Sedan hösten 2016 pågår processen för första gemensamma verksamhetsplanen. I november möttes styrelsen och tre verksamhetsråd. I mitten på januari var det församlingsmöte. Ledningsgruppen har dessutom lyssnat in olika verksamhetsgrupper och personal och format förslag till verksamhetsplan. Det som följer är ledningsgruppens tredje version, som nu är underlag till församlingsmötet den 19 mars 2017 kl 13.00.

Årets verksamhetsplan är ett första försök. Den vill framför allt ange riktning. Allt kan inte sägas och tas med. Några tydliga målsättningar definieras. I bakgrunden finns många fler goda idéer att ta fasta på, inte minst i styrelse och tre verksamhetsråd.

Processen är fortfarande igång och i handlingarna till årsmötet presenteras ytterligare en bearbetning efter församlingsmöte och vidare styrelsearbete. Utgångspunkten har varit de fyra prioriterade områdena, församlingens vision samt också varje medlems ansvar och delaktighet.


Välkommen på söndag!
Ulla Marie Gunner
Församlingsföreståndare

Läs mer här!

 

Välkommen till församlingsmöte den 22 januari, 2017, kl 13.00 i Waldenströmsalen.

Vi kommer att jobba på ett annorlunda sätt. Läs mer i tidningens ledare här nere och följ länkarna till visionen och en redovisning av en dag med styrelsen och våra verksamhetsråd.

Immanuelskyrkans församling har fått möjlighet att, anställa pastor Karin Fritzson under ett år på halvtid. Karin är relativt ny-ordinerad pastor och har tidigare arbetat som diakon. Genom Arbetsförmedlingen och Equmeniakyrkan får vi hjälp att täcka hennes lönekostnader och hon är beredd att börja arbeta den 1 februari. Hennes arbetsuppgifter kommer att fokusera volontär- och ledarutveckling samt en del pedagogiska frågor. Hon kommer också att stå till Equmeniakyrkans förfogande som predikant i Stockholmsområdet. Karin knyts närmast till församlingsföreståndaren.

Ledare: Immanuel på väg mot 2020!

Styrelsen vill inbjuda alla i församlingen och dess verksamheter att vara med och fundera över vad vi ska göra de närmsta tre åren. Vi ska för första gången göra en verksamhetsplan där många är delaktiga.

Vi utgår från den vision vi har antagit:
Det är här jag hör hemma, vem jag än är, var jag än kommer ifrån.
Styrelsen har tidigare arbetat fram våra fyra prioriterade områden
• Ökad gemenskap mellan gudstjänstgrupper
• Förstärkt barn-, ungdoms- och familjearbete
• Mer och bättre insatser till människor i utsatta livssituationer
• Ledarutveckling och volontärskap

Styrelsen har också träffat verksamhetsråden (internationella, koreanska, svenska) den 12 november 2016. Råden bekräftade de fyra områdena för prioriteringar och viktiga fördjupningar och idéer togs fram. Dessa tankar och idéer är nedtecknade och skall bearbetas vidare.
Nu är det dags att göra en verksamhetsplan som församlingen kan ta beslut om på årsmötet.

För att nå dit kommer vi att arbeta på följande sätt:
• Söndagen den 22 januari kl 13 Församlingsmöte. Vi inleder med val av representanter till kyrkokonferens mm, samt ytterligare någon formell fråga. Därefter samlas vi runt olika bord på kyrktorget, där varje bord har ett tema som diskuteras och utvecklas, ett arbetssätt som kallas World Café, och där man kan delta i flera olika diskussionsämnen vid ett och samma tillfälle. Vid varje bord finns en person från styrelsen som ansvarar för att lyssna in och svara på frågor samt samla in det som kommer fram i samtalen. Du kan själv välja vid vilka bord du vill bidra. Vi avslutar senast 15.30 och du väljer själv hur länge du deltar och hur många frågor du vill engagera dig i. Det blir ingen gemensam avslutning.
• Efter den 22 januari kommer råden, personalen och ledningsgruppen tillsammans med styrelsen att arbeta igenom de tankar som kommit fram. En eller ett par versioner av förslag till verksamhetsplan kommer att publiceras och alla ges möjligheter att ytterligare bidra.
Den 19 mars är nästa församlingsmöte med diskussion och därefter bearbetas verksamhetsplanen ytterligare en gång så att ett bra förslag kan finnas klart till årsmötet för beslut. Vi återkommer till detaljerna utmed vägen.

Du hittar visionen, de prioriterade områdena, samt sammanfattning från arbetet den 12 november här på hemsida.
Visionen.

Sammanfattning från 12 nov.

Du kan också beställa materialet från Cathrin Sjöström på församlingsexpeditionen, tel 08-587 503 01, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Varmt välkommen att bidra med goda idéer till vår verksamhetsplan mot 2020!

Ulla Marie Gunner
Pastor och församlingsföreståndare

– – – – – – –

Beredskap 19 december 2016 – 8 januari 2017

19 december, Anders Segersson, 0708- 43 25 75

20 december, UllaMarie Gunner, 0730- 48 27 60

21 december, Agneta Selander, 0768- 86 60 82

22 december, Claes-Göran Ydrefors, 0725- 87 50 47

23 december, Liselott Björk, 0705- 87 21 45

24 december, Christopher Peterson, 0705- 87 02 05

25 december, Charlotte Höglund, 0736- 28 04 03

26 december, Claes-Göran Ydrefors, 0725- 87 50 47

27 december, Charlotte Höglund, 0736- 28 04 03

28 december, Jacob Molander, 08-587 503 17

29 december, Liselott Björk, 0705- 87 21 45

30 december, Christopher Peterson, 0705- 87 02 05

31 december, UllaMarie Gunner, 0730- 48 27 60

1 januari, Agneta Selander, 0768- 86 60 82

2 januari, Anders Segersson, 0708- 43 25 75

3 januari, UllaMarie Gunner, 0730- 48 27 60

4 januari, Agneta Selander, 0768- 86 60 82

5 januari, Anders Segersson, 0708- 43 25 75

6 januari, Jacob Molander, 08-587 503 17

7 januari, Ulf Bergsviker, 0705- 87 03 66

8 januari, Ulf Bergsviker, 0705- 87 03 66

- - - - -

Barn och ungdomsarbetet i Immanuel, början av hösten 2016.

Här följer en översikt över barn och ungdomsarbetet en bit in på höstterminen. Stor tacksamhet för allt som händer. Notera att vi behöver frivilliga ledare till några grupper!

Immanuel internationella
• Söndagsskola 2–11 år. 70 barn med 28 ledare. Olika grupper.
• Faith Builders, söndagsskola för åldern 12–14 år. Ca 15–20 deltagare med 11 ledare. Ansvarig fn: Geri Lindberg.
• Digging Deeper, samtalsgrupp för åldrarna 15–18. Ca 10–15 deltagare. Varannan fredag just nu. Ansvarig: Neil Bhat.
• Lördagsklubb varannan vecka för åldern 12–18 år. Olika aktiviteter. Oftast 20-25 deltagare. Ansvarig: Neil Bhat och 4–5 frivilliga.
• Det finns även en bibelstudiegrupp för unga vuxna.

Immanuel koreanska
• Söndagsskola kl 11. 9 barn. Ansvarig: Mi-Hye Kim
• Bibelstudiegrupp för unga vuxna. Söndagar kl 12.30. 15 personer. Ansvariga: Chongil Cho och Woohyung Chung.
• Bönegrupp för unga vuxna. Onsdagar kl 18. 7 personer. Ansvarig: Woohyung Chung

Immanuel svenska
• Skaparsöndag – söndagsskola kl 11. 102 veckobrev sänds ut. I snitt 35-40 barn plus föräldrar. Ansvarig: Charlotte Höglund / Fidde Jonsson. Tre frivilliga ledare. (Här behövs fler frivilliga.)
Söndagsklubbar:
• barngymnastik. 15 barn. Ansvarig: Linn Sjöholm.
• sång och trumensemble för vuxna och barn. Ännu inte startat. Ansvarig: Mikael Zifa Eriksson.
• 10-årsgruppen saknar ledare. Paus. 12 barn finns. Grupp som behöver ledare.
• Freda – tonårsgrupp som träffas varannan vecka. 75 tonåringar på listan. Efter konfirmationen bjuds även ungdomar från Älvsjö, Stuvsta, Märsta in. Ansvarig: Fidde Jonsson. 12 frivilliga ledare.
• Barnkör övar tisdagar. Ca 10 deltagare. Ledare: Kicki Åkesson
• Tonårskören K.Ö.T.T. övar fredagar. 15 deltagare. Ledare: Martin Åsander.

Immanuel konfirmation
Konfirmationen har en cykel på tre år. Ansvarig från hösten 2016: Fidde Jonsson.
• K1 – Express yourself.
30 konfirmander under 2016, tillsammans med konfirmander från Älvsjö, Stuvsta, Märsta. (Markservice lördagar behövs.) Nästa grupp startar januari 2017. Anställda och frivilliga ledare i olika delar.
• K2. Året efter konfirmation med 22 deltagare. Resa till Taizé i augusti. Två frivilliga ledare. Ny grupp har just börjat.
• K3 – just startat för första gången. Förbereder tillsammans en mässa en gång i månaden. Första gången 17 deltagare.

Musikskolan Immanuel
Hittills 200 elever och 13 lärare. Rektor är Peter Eriksson. Eleverna är från 6 år och uppåt, dvs även vuxna elever. De minsta deltagarna inom musikskolan finns på babykonserter. Det blir två konserter i höst med 20-50 bebisar med medföljande vuxna. Ansvarig: Anna Berndes.

Immanuel i relation till skolor och högskolor
Skolkyrkoarbetet består främst av vandringar vid jul och påsk. Vi samarbetar med Engelbrekts och Hedvig Eleonora församlingar (Svenska kyrkan) där. Vid julvandringarna möter vi varje år c:a 250-300 lågstadiebarn och deras pedagoger.
Universitetskyrkan samlar grupp för utbytesstudenter genom Anna Berndes. Första tillfället: Swedish dinner blev fulltecknad på kort tid.

Ulla Marie Gunner den 5 oktober 2016

 

- - - - - -

Kyrkkaffe hösten 2016

Vi har från maj och in i september firat kyrkkaffe tillsammans alla tre gudstjänstfirande grupper som möts kl 11 på söndagen. Anledningen har varit renovering på kyrktorg och i kök.
Nu är renoveringen snart klar. Många har uppskattat den gemensamma kaffestunden för de tre grupperna. Det känns därför svårt att gå tillbaka helt till tidigare mönster. En del har tyckt det varit lite besvärligt. Det har handlat om att ta sig från entréplan en trappa ner. Vissa perioder under sommar gick det inte att använda trappan inomhus utan det blev hiss eller utomhuspromenad till entrén på Birger Jarlsgatan. Det har också handlat om ljudnivå och trängsel, behov av närmre avstånd till fikabordet och behov av att mötas i gemenskap i den egna gruppen.

Så snart kyrktorget är klart blir läget ett annat. Vi kan ha olika kyrkkaffen. Vi kan ha gemensamma kyrkkaffen på olika sätt. Vi kan pröva oss fram till olika varianter av kyrkkaffen när ytorna är större. Vid gemensamma tillfällen har vi möjlighet att hitta praktiska modeller så att alla ska kunna känna att de hittar en plats.

Så här planerar vi fram till julhelgen 2016

18 september: svenska och internationella fika i Paus, koreanska gruppen i Waldenströmsalen

25 september: tre olika kyrkkaffen

2 oktober: tre fika. Kl 13 invigs kyrktorget och då bjuds alla att vara med där.

9 oktober: tre olika kyrkkaffen

16 oktober: Gemensam gudstjänst och gemensamt fika. Tunnbrödsrulle och tårtbit.

23 oktober: tre olika kyrkkaffen

30 oktober: tre olika kyrkkaffen

5 november, lördag: enklare svenskt fika (pastor och diakon ordnar)

6 november: tre olika kyrkkaffen

13 november: gemensamt fika fast på olika ställen, korv och bröd för barnen längst in i paus, kaffe och bulle i Paus, kaffe och smörgås på kyrktorget, koreanskt fika i Waldenströmsalen. Vi kommer att sätta olika pris på olika fika samt uppmuntra gusdtjänstdeltagarna att gå på lite olika ställen.

20 november: tre olika kyrkkaffen. Församlingsmöte kl 13.

27 november: tre olika kyrkkaffen. Första advent, storfika för svenska delen som brukligt

4 december: tre olika kyrkkaffen

11 december: tre olika kyrkkaffen
På kvällen är det gemensam julkonsert. Julfika för alla grupper på kyrktorget. Hur är ännu inte bestämt.

18 december: tre olika kyrkkaffen

– – – – – – – – – – – –

Inställd gemenskapshelg!

Gemenskapshelgen den 17–18 september på Kärsögården är inställd och vi firar gudstjänst i Immanuelskyrkan kl 11.00 den 18 september istället för på Kärsögården.

– – – – – – – – – – – –

Beredskap sommaren 2016

Vecka 25: Tobias Frelin (må-to), Charlotte Höglund (fre-sön)
Vecka 26: Jacob Molander
Vecka 27: Claes-Göran Ydrefors
Vecka 28: Agneta Selander
Vecka 29: Ulla Marie Gunner
Vecka 30: Anna Berndes
Vecka 31: Charlotte Höglund
Vecka 32: Anders Segersson

– – – – – – – – – – – –

160903-knytkalas-artikelKnytkalas för hela kyrkan / All Church Potluck
Lördag 3 september kl 17–20 i Paus

  

Ta med mat som räcker till åtta personer.
Gemenskap, tyst auktion för vänförsamlingen i N´djili och roligt program.
Mer info kommer.

Bring food for eight people.
Community, silent auction for friendcongregation in N´djili, and a fun program.
More information to come.

 

 

 

– – – – – – – – – – – –

amanda Steve-w

Avtackning av Steve Armfield och Amanda Detchman med knytkalas

Lördag 11 juni, 17.00-20.00

Anledning: Vi avtackar pastor Steve Armfield och ungdomspastorspraktikant Amanda Detchman som avslutar sina uppdrag hos oss och flyttar hem till USA.
Plats: Immanuelskyrkan, Paus 1 tr ned.
Kostnad: 20 kr för vuxna & 10 kr för barn 2–11 år.

Ta med någon av dina favoriter, antingen förrätt, huvudrätt eller dessert, för 6-10 personer. (Inga soppor, tack). Kaffe, te, och kalla drycker finns till servering.
Skriv ditt namn vid din maträtt (om någon behöver ställa frågor om innehåll) och ta med dig serveringsbestick.

Kl 17.00 börjar knytkalaset och vi delar de olika maträtterna med varandra. Här får du möjlighet att smaka något från en annan matkultur än din vanliga.
Kl 18.30 förflyttar vi oss in till Congressen för ett trevligt program och därefter dessert och kakor i Paus innan vi avslutar kvällen.
Välkommen med!

Vi behöver hjälp före och efter. Skriv gärna upp dig på listan vid info-disken i Paus.

– – – – – – – – – – –

Församlingsmöte söndagen den 29 maj kl 13.00 (2016)

Följande ärenden kommer upp:
• Fyllnadsval till nomineringskommittén, som föreslår valberedning för årsmötet 2017
• Rapport från Equmeniakyrkans kyrkokonferens.
• Rapport om personalfrågor
• Rapport ang skrift om målning
• Information om arbetet med verksamhetsplan
• Information om sommarens aktiviteter, inkl läget i kyrktorgsrenoveringen

VÄLKOMMEN!

 – – – – – – – – – – –

Förslag till ny pastor i internationella gemenskapen

Styrelsen i Immanuelskyrkan föreslår att till verksamhetsledande pastor i den internationella gemenskapen kalla pastor Christopher Peterson, Tokyo.
Chris arbetade under tolv år fram till våren 2014 som engelskspråkig ungdomspastor i Immanuelskyrkans församling. Vi känner honom som en god ledare och inspirerande förebild bland barn och unga. De sista två åren har Chris arbetat som andrepastor i en internationell församling i Tokyo och på många sätt breddat sina erfarenheter som predikant, lärare och ledare.
Chris är utbildad vid North Park Theological Seminary i Chicago och pastor i Evangelical Covenant Church, Chris, som är 41 år, är gift med Hanna och tillsammans har de barnen Asher snart 4, och Livia, drygt 2 år.

Söndag 6 mars kl 12.30 möter vi Chris via Skype i Congressen. Välkommen!

retreat-033 Chris-beskuren

Bild från 2013 när Chris Peterson var engelsktalande ungdomspastor i Immanuelskyrkan.

 

Förslag till ny konstitution för Immanuelskyrkans församling

Här kan du läsa förslaget i PDF-format.

 

Församlingsmöte den 13 mars kl 12.45 i Congressen

På dagordningen:
Kallande av ny ledande pastor i internationella gemenskapen
Styrelsens förslag till beslut om ny konstitution
Fyllnadsval av ombud
Föregående församlingsmötesprotokoll (160131)

Välkommen!

 

Information avseende tavlan i Kaffestugan

Tavlan i kaffestugan kommer inte att tas ner på måndag 11 januari som tidigare informerats. En bedömning av Stadsmuséet angående täckning och nedtagning av tavlan ska göras först. Bedömningen kommer troligtvis att ske under nästa vecka.

 

Rapport från samtalsmötet angående kaffestugans målning

Söndagen den 6 december inbjöds församlingens medlemmar till ett samtalsmöte kring styrelsens enhälliga beslut att ta ner Sigfrid Södergrens målning i kyrkans kaffestuga. Ca 85 medlemmar deltog.

Ordförande Marco Helles gav bakgrund till och motiverade nuvarande styrelses ställningstagande att bekräfta beslutet från januari 2015. Tidigare ordförande Dan Svanell gav en bakgrund till dåvarande styrelses beslut att ta ner målningen. Församlingsföreståndare Ulla Marie Gunner gav en teologisk reflektion kring förändring. Därefter deltog ett femtontal av församlingens medlemmar i diskussionen. Kritiska brev har skrivits till styrelsen kring beslutet och några talare framförde kritik mot beslutet. Flera talare gav sitt stöd till styrelsens beslut.

Styrelsen beslutade vid mötet den 10 december att snarast sätta upp ett draperi framför målningen för att därefter kunna ta ner målningen. Målningen kommer att på bästa sätt förvaras i kyrkan och kommer att kunna tas fram vid lämpliga tillfällen i framtiden. Styrelsen är angelägen om att församlingen även i fortsättningen äger och förfogar över tavlan.

Om någon önskar en mera utförlig motivation av styrelsernas beslut, kan denna rekvireras från kansliet genom församlingssekreterare Cathrin Sjöström via Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..

 

Barn och ungdomsarbetet under 2016

Söndagen den 17 januari kl 13.00 inbjuder familjegruppen dig som är intresserade av och vill veta vad som är på gång under 2016 när det gäller barn och ungdomasarbetet i Immanuel till en ca 40 minuter lång träff i Kapellet.

 

Arbetsmöte kring nytt förslag till församlingens konstitution

Onsdag 16 december kl 18.30
Anmälan senast 14 december till församlingssekreteraren. I samband med anmälan får du underlag inför mötet på mail, i första hand.
Anmälan via e-mail eller 0858750301

 

Vice församlingsföreståndare

Vid församlingsmötet den 18 november utsågs Claes-Göran Ydrefors, på styrelsens förslag, att vara församlingens vice föreståndare. Det innebär i stort inga nya arbetsuppgifter utan att vara den som träder in vid församlingsföreståndarens frånvaro eller sjukdom.

Claes-Göran Ydrefors är pastor med verksamhetsansvar för den svenska verksamheten. Han började sin tjänst i Immanuelskyrkan i mars 2014.

 

Nästa församlingsmöte onsdagen den 18 november kl 18.30.

Följande frågor står på agendan:
Rapport från arbetet med församlingens konstitution och organisation
Förslag från styrelsen att välja Claes-Göran Ydrefors till vice församlingsföreståndare.
Rapport från budgetarbetet.
Fyllnadsval till valberedningen för 2016.

Välkomna!
Marco Helles, ordförande

 

Nu är det klart att vi är på gång att renovera vårt kyrktorg och kök.

Söndagen den 4 oktober tog församlingsmötet ett inriktningsbeslut om de stora ramarna.

Det blir ett nytt och fräscht och mera praktiskt kök. Kaffestugan kommer att få en ny inredning där barnen får ta en större plats t ex under skaparsöndag. Samtidigt ska det fortsatt vara möjligt att duka för ett fint begravningskaffe. Kyrktorget runt brunnen får en uppdatering med mer flexibla bord och en mindre brunn, ny belysning. Informationsdisken flyttas för bättre överblick och möjlighet att också ha en kaffestation när så behövs. Glaspartiet mot kyrkbacken samt entrédörrarna byts ut för bättre funktion och möjlighet att öppna upp under varmare del av årstid. Där infodisken nu finns möbleras för lite mer avslappnad sittning. Kapprummet minskas något men möjligheterna att hänga kläder en trappa ner ökas.

Detaljerna är ännu inte helt klara men i bifogad länk (PowerPoint-presentation) kan vi ana något om de förändringar som är på gång.

 

Samtalsmöte söndag 6 december kl 13 i Congressen.

Styrelsen inbjuder församlingen till ett samtalstillfälle med anledning av att styrelsen beslutat att ta ner Sigfrid Södergrens målning i kaffestugan.

Frågan har varit uppe till diskussion under flera år och har aktualiserats än mer med anledning av kommande renovering av kyrktorget och kaffestugan. Beslutet har föranlett många samtal, skrivelser, brev och en extern debatt genom tidningen Sändaren, som även skrev en artikel om beslutet att ta ner tavlan.

Samtalet inleds med att ge en bakgrund till Sigfrid Södergrens målning, samt styrelsens bevekelsegrunder till beslutet. Därefter ges möjlighet till frågor och kommentarer.

Varmt välkomna,
Marco Helles, ordförande