SÖNDAGAR KL 16 är du välkommen till gudstjänst med nattvard – Immanuel 153 – som präglas av enkelhet, kreativitet och vardaglighet, och som utgår från olika teman. I vår gemenskap ryms både tro och tvivel och vi vill att olika människor ska känna sig hemma.

Gudstjänsten kl 16 firas nästan varje vecka, se kalender för mer information. 

Tema 4 september – 2 oktober

Vändpunkt – personliga berättelser om när tron började om.

Precis som mänskliga relationer utvecklas och går igenom olika faser så är det med relationen till Gud. Tron utvecklas och förändras genom livet och det är naturligt att gå igenom kriser med sin tro. Vilka redskap finns för att ta sig igenom trons kriser, vad kan vi lära oss av andra som gått igenom vändpunkter i sin tro? Under några söndagar får vi lyssna till personliga berättelser om när tron började om, och under gemenskapsdygnet 1-2 oktober får vi alla möjlighet att på olika sätt fundera över våra egna vändpunkter. 

Tema 16 oktober – 20 november

Var inte rädd 

Ofta när människor i Bibeln möter Gud får de höra orden: Var inte rädd. Det verkar som att Gud vill lugna oss och göra oss trygga. Vad kan det betyda för oss som kanske oroar oss för pandemi, krig, klimatförändringar, ensamhet, våld eller andra utmaningar? Vi låter orden “var inte rädd” leda oss genom hösten och adventstiden, och kanske ljusa upp i höstmörkret. 

Immanuel 153 är en del av Immanuelskyrkan och har ett särskilt fokus att hjälpa människor att utforska och växa vidare i kristen tro, våga ta sina gåvor och talanger i anspråk och använda dem i och utanför församlingen. Immanuel 153 startades som ett projekt år 2005 med syfte att vara en trovärdig plats för unga vuxna i Stockholm. Under åren övergick projektet till en fast del i Immanuelskyrkans arbete och är öppen för alla åldrar. Namnet Immanuel 153 är inspirerat av bibelordet Joh 21:11 där lärjungarna fångar 153 fiskar genom att kasta nätet på andra sidan, alltså att testa att göra saker på ett lite annat sätt…