Gudstjänst online

Gudstjänst online

Gudstjänst online möjliggör att fler kan få känna deltagande oavsett tidpunkt på dygnet. Det kan vara lika givande som att vara på plats fysiskt. Immanuelkyrkans församling har tidigt sett till att människor som önskar kan delta i en gudstjänst online. Med andra ord etablerades konceptet gudstjänst online långt före den nuvarande pandemin.

Fyra gudstjänster på tre språk varje söndag

Digitala gudstjänster är vanligt idag och kan vara lika givande som att vara på plats. Immanuelkyrkans församling har insett att det har vuxit fram en blomstrande kristen gemenskap online full av nya kristna Facebookvänner och möjligheten att nå ut till flera via webbsända gudstjänster. Med andra ord etablerades konceptet digitala tjänster långt före den nuvarande pandemin och har blivit mer vanligt.

Om du vill se en gudstjänst online på engelska är du välkommen till Immanuel International Fellowship. Med andra ord etablerades konceptet digitala gudstjänster långt före den nuvarande pandemin och har blivit mer vanligt. Det här är en plats där oavsett din bakgrund, oavsett din situation i livet som du varmt välkommen till att deltaga i vart du än befinner dig.  Du har alltid möjlighet att delta i en gudstjänst online när du så önskar på dygnet. Vi har givetvis även gudstjänst online som vi håller på svenska. Välkommen in!

Om du vill delta i en gudstjänst online redan nu kan du klicka in här:  YouTube

KONTAKTA OSS via e-mail om du önskar veta mer om gudstjänst online!

Om du vill se några av våra digitala gudstjänster kan du se dem här på vår hemsida, på YouTube, Facebook eller Instagram. Du har alltid möjlighet att delta i våra digitala gudstjänster när du så önskar på dygnet. Klicka nedan på respektive gudstjänst för att hitta den kanal eller plats du vill delta på 

Välkommen!

På svenska 11.00

Gudstjänsten följer samtidigt en form du kan känna igen dig i från söndag till söndag. Bibelläsning, predikan, bön och nattvard är viktiga moment.

På svenska 16.00

Våra gudstjänster präglas av enkelhet, kreativitet och vardaglighet. I vår gemenskap ryms både tro och tvivel och vi vill att olika människor ska känna sig hemma.

På engelska 11.00

Välkommen till Immanuel International Fellowship. Det här är en plats där oavsett din bakgrund, oavsett din situation i livet, du är välkommen hit.

På koreanska 11.00

Gudstjänsterna på koreanska, varje söndag kl 11 är mittpunkten för Immanuels koreanska gemenskap. Gudstjänsterna följer en trygg form där bibelläsning, predikan, sång och musik är viktiga inslag.

Kommande gudstjänster

Gudstjänst på svenska

8 okt

Tacksägelsedagen Diakonins veckor Lovsång – Närmare tacksamheten. Predikan: Anna Berndes. Musik: Universitetskyrkans kör, Åsa Bosdotter, Immanuel Brass, Andreas Lundin

Gudstjänst på engelska

8 okt

Tema: Saliga är de ödmjuka Bibeltext: Matteus 5:5 Predika: Pastor Hugh

Gemensam gudstjänst

15 okt

Trons kraft Närmare Gud genom andra. Diakonins veckor. Församlingens diakoner medverkar Nattvard. Musik: Internationella lovsångsteamet, internationella kören, Yoonsuk Choe.

Gudstjänst på svenska

22 okt

Att leva tillsammans. Närmare varandra mellan generationer. Predikan: Joseph Sverker. Gudstjänstledare: Charlotte Höglund. Musik: Immanuel Gospel, Nina Tellander.

Gudstjänst på engelska

22 okt

Tema: Bibeltext: Predika: Pastor Carin

Gudstjänst på svenska

29 okt

Närmare viljan att göra det rätta Gudstjänst med nattvard. Predikan: Hugh Doyles. Gudstjänstledare: Charlotte Höglund. Musik: Robin Taubert m.fl. Ungdomskören, Therése Börjesson.