Gudstjänster i Immanuel 153

"Här är vi inte rädda för att ställa frågan 'varför?'. Vi sätter ständigt fokus på att man ska lära och förstå. Och det gör att det blir väldigt stimulerande att vara här."
- Linus Brengesjö, 24 år, pastorskandidat

På söndagar klockan 16 firar vi gudstjänst tillsammans. Varje söndag ser ungefär likadan ut. Vi lyssnar på sång och musik och sjunger tillsammans, läser Bibeln, lyssnar till predikan,firar nattvard i en fast ordningoch till sist ber vi för varandra och världen.

Ofta finns också en kreatör med som har skapat något på samma tema som predikan, eller en person som berättar om något som de har varit med om.

Ibland bryter vi mönstret i gudstjänsterna, och firar tillsammans med andra gudstjänstgrupper i kyrkan eller har ett samtal med en gäst i stället för predikan. Våra predikningar följer ofta ett längre eller ett kortare tema, eftersom vi tycker att det är viktigt med fördjupning och tid för eftertanke. Till varje tema brukar det också finnas praktiska utmaningar för att det vi pratar om ska få en konkret betydelse i ditt vardagsliv. Vi vill uppmuntra till goda andliga vanor och en livsrytm som du mår bra av. Vi diskuterar också temat och predikningarna i våra hemgrupper. Efter varje gudstjänst fikar vi tillsammans och lär känna varandra mer. Ingen känner alla så känn dig inte ensam om du besöker Immanuel153 för första gången. Det finns många som vill lära känna dig! För oss är relationer viktiga och vi hoppas att du ska känna dig välkommen vem du än är och hur din tro än ser ut för tillfället.

"Om man kollar på vilka som sitter här så kan det vara allt från en liten bebis till någon uppåt 70 år. Men ingen sticker ut. Det är så jag vill ha det. Även om folk har totalt olika bakgrunder så blir alla lika när de kommer hit. Bort med alla taggar och skal! Att det verkligen var så kände jag första gången jag kom hit. Jag blev helt såld på en gång." Oscar Hägglund, 22 år, studerar till lärare och går regelbundet till Immanuel153.