Gudstjänster i Immanuel 153

På söndagar klockan 16 firar vi gudstjänst tillsammans. Varje söndag ser ungefär likadan ut. Vi lyssnar på sång och musik och sjunger tillsammans, läser Bibeln, lyssnar till predikan,firar nattvard i en fast ordningoch till sist ber vi för varandra och världen.

Ofta finns också en kreatör med som har skapat något på samma tema som predikan, eller en person som berättar om något som de har varit med om.

Ibland bryter vi mönstret i gudstjänsterna, och firar tillsammans med andra gudstjänstgrupper i kyrkan eller har ett samtal med en gäst i stället för predikan. Våra predikningar följer ofta ett längre eller ett kortare tema, eftersom vi tycker att det är viktigt med fördjupning och tid för eftertanke. Till varje tema brukar det också finnas praktiska utmaningar för att det vi pratar om ska få en konkret betydelse i ditt vardagsliv. Vi vill uppmuntra till goda andliga vanor och en livsrytm som du mår bra av. Vi diskuterar också temat och predikningarna i våra hemgrupper. Efter varje gudstjänst fikar vi tillsammans och lär känna varandra mer. Ingen känner alla så känn dig inte ensam om du besöker Immanuel153 för första gången. Det finns många som vill lära känna dig! För oss är relationer viktiga och vi hoppas att du ska känna dig välkommen vem du än är och hur din tro än ser ut för tillfället.