Ge en gåva

Immanuelskyrkans församling tar gärna emot gåvor till sin verksamhet. Det finns flera olika möjligheter att ge till församlingen. Bland nedanstående alternativ kan du välja det som passar bäst för dig.

Kollekt 

Det mest traditionella sättet att ge en gåva till en kyrkas verksamhet är ju genom kollekt i samband med en gudstjänst, alltså en kontant gåva. På detta sätt kan du naturligtvis alltid ge en gåva när du befinner dig på någon av våra gudstjänster i Immanuelskyrkan.

Kort

Om du inte har kontanter till hands finns det flera kortterminaler i kyrkan du kan använda för att ge en gåva.

Swish

Du kan även ge en gåva via Swishnumret 1234183224.

Plus- eller bankgiro

Självklart kan du även använda dig av en plus- eller bankgiroinbetalning. Vårt plusgironummer är 44 93-3 och vårt bankgironummer är 181-0936.

Automatisk överföring

Om du på ett smidigt sätt vill ge en regelbunden gåva till församlingen kan automatisk överföring vara ett alternativ. Kontakta gärna ekonomiassistent Robin Taubert 08-587 503 05 för mer information.

Kyrkoavgift

Ett annat bra sätt att bidra regelbundet till kyrkans verksamhet är att ansluta sig till kyrkoavgiftssystemet.
Här kan du få mer information om Kyrkoavgiften.
Du kan också när det gäller detta få information av Robin Taubert på tel 08-587 503 05.
Är du osäker på vilken equmeniaförsamling din kyrkoavgift går till i dagsläget? Kontakta då Inger Ågren på Equmeniakyrkan 08-580 031 12.

Tack för din gåva till verksamheten i Immanuelskyrkan!