Senior-meeting (In Swedish)

Sju decennier och alla dessa körverk Roland Forsberg presenterar en del av sin omfattande produktion. Han har varit verksam som kyrkomusiker i Lidingö missionskyrka 1956-1964, Norrmalmskyrkan Stockholm 1964-1989 och Immanuelskyrkan […]