1700 lunch bags was distributed

“I Gemenskap” med andra församlingar och organisationer sker mycket av vår utåtriktade diakonala verksamhet. Under många år har vi firat Jul i Gemenskap i Immanuelskyrkan, men med anledning av pandemin kunde vi inte göra det 2020. Istället valde arrangörsgruppen att dela ut kassar med mat och julklappar på flera olika platser i stan till alla som ville ha. Många volontärer engagerade sig på olika sätt, indelade i små grupper för att minska risken för smittspridning. Under julaftonen och juldagen delades sammanlagt 1700 julkassar ut i stan. 

Lunch i Gemenskap fortsätter denna termin med utdelning av matkassar på lördagar kl 12-14 utanför huvudentrén.Fem lördagar under januari-maj har vi ansvar för arrangemanget.

Lördagen den 23 januari ansvarade vi för vår första lunch för terminen. Då kom det ca 190 gäster till Immanuel. Sju volontärer förberedde maten (catering) och packade matkassar. Fem volontärer kom lite senare och anslöt vid utdelningen.

Vi hoppas att kunna genomföra vårens Luncher enligt schemat. Behovet är stort av både mat och mänsklig närvaro i den mån vi kan.

” Jorden kan du inte göra om, stilla din häftiga själ. Endast en sak kan du göra, en annan människa väl. Men detta är redan så mycket, att själva stjärnorna lerEn hungrande människa mindre betyder en broder mer ” – Stig Dagerman