Det pågår i Sverige en intensiv och på många håll infekterad debatt i efterdyningarna av mordet på den katolske prästen Jaques Hamel i Saint Etienne den 26 juli. Hetast är den i svenska kyrkan där en facebook kampanj satt sprätt på spänningar som inte är nya. Den här bloggen är inte ett inlägg i den debatten utan snarare en reflektion kring korset och vad det betyder att bära det.

 

Ordet symbol har innebörden att dra samman, foga samman en bild med tankar och innehåll. Den öppnar för olika tolkningar och kan fördjupa och beröra både intellekt och känsla. (Diabol är symbolens motsats och betyder dra isär, söndra - därur härleds ordet djävul.) Korset blev tidigt en symbol för kristen tro, vid sidan av fisktecknet och det offrade lammet. Att ett avrättningsredskap görs om till en kraftfull positiv bild för liv, protest och medlidande är komplext. I vårt samhälle och i kyrkan är det absolut dags att reflektera över vad korset står för för var och en som bär det eller som i tacksamhet ser Kristus i korset och Kristus i medmänniskan.

Vi använder många redskap i vår vardag. Många har kommit till i goda avsikter Men kan också användas för onda saker. En yxa som behövs för att hugga ved kan bli ett mordredskap. En dator kan öppna en värld av kunskap men också användas för att sprida hat. Korset som från början var ett diaboliskt/djävulskt avrättningsredskap har blivit ett tecken, en symbol, för liv och hopp. Så vill jag bära mitt kors. 

Jag vill att mitt kors ska vara en symbol som för samman, inte drar isär. Jag vill att mitt kors ska vara ett redskap som bär liv och hopp till dem jag möter. Jag bär mitt kors i solidaritet med den mördade prästen i Saint Etienne och i protest mot extremism. Men jag vill inte bära det i protest mot människor av annan tro, som lever sina vardagsliv och kämpar med att få ihop sitt liv, så som de allra flesta människor gör. Korset utmanar mig istället till kamp mot de ideologier och teologier som tar sig rätten att döda andra människor för att de står i vägen eller är annorlunda. Det påminner mig om en man på ett kors som sa: Fader förlåt dem. De vet inte vad de gör.