Via telefon

Du kan nå diakon eller pastor varje dag mellan 10–19.
Om vi inte kan samtala med dig i stunden bokar vi en tid för det.

Via e-post