Få hjälp och stöd

Livet går upp och ner. Vi kommer alla att behöva praktiskt eller andligt stöd någon gång i livet. Som kyrka vill vi möta människor i alla livssituationer -det är kristen tro omsatt i praktisk handling.

Hjälp och stöd

När din livssituation är svår vill vi försöka hjälpa.
Om du har problem och behöver hjälp eller stöd, kan du i förtroende vända dig till oss. Det spelar ingen roll vilken bakgrund eller trosinriktning du har. Vi tar kontakt med dig snarast.

Samtal med diakon eller pastor

När du behöver någon som lyssnar och kan ge själavård.

Livet förändras. Ibland kan vi behöva någon att prata med, någon som lyssnar och bevarar vårt förtroende.Välkommen att kontakta en pastor eller diakon för själavårdssamtal, oavsett om du är medlem eller inte. Vi har tystnadsplikt.

Pastorer kan också erbjuda möjlighet till bikt.

Samtal via telefon

När du behöver någon att prata med då och då.

Ringkontakten i Immanuelskyrkan är en grupp medlemmar från församlingen som knyter telefonkontakt med dig om du vill. Kontakta en av våra diakoner, så berättar vi mer!

Sjukbesök

När du har blivit sjuk och vill få besök av en pastor eller diakon.
Den som blivit sjuk och vill få besök av en pastor eller diakon kan kontakta oss via detta formulär. Vi kan också erbjuda att följa med på läkarbesök och till apotek.