Tro & liv

Retreat

“Retreat betyder att dra sig tillbaka. I alla tider har människor sökt sig till avskilda platser som ger möjlighet till vila och eftertanke, stillhet och bön. I en kultur där

Kurser i existensiell hälsa

Samtalsgrupper om existensiell hälsa!

En pandemi och ett osäkert omvärldsläge påverkar oss på olika sätt. Det kan öppna upp för existentiella frågor och behov. Hur kan vi hålla hoppet och tilliten vid liv? Vad

Samtalsgrupper om Existentiell hälsa

En pandemi och ett osäkert omvärldsläge påverkar oss på olika sätt. Det kan öppna upp för existentiella frågor och behov. Hur kan vi hålla hoppet och tilliten vid liv? Vad

Torsdag 3 mars

Klockan 18.30-20.00 “Se på månen, se på mig” Välkommen på författarkväll i Immanuelskyrkan.  Gunnel Hillås, präst, konstnär och författare till debutboken “Se på månen, se på mig”, gästar Immanuelskyrkan tillsammans