Rapporter från styrelsen

Rapport från styrelsen 17 nov 2022

Styrelsen samlades i kyrkans lokaler för ett av årets sista styrelsemöten. Mötet inleddes med att styrelsen reflekterade över kapitlet Enhet i Equmeniakyrkans skrift Färdplan. Att diskutera just enheten är ju

Rapport från styrelsen 22 september 2022

Mötet inleddes med bön av styrelsens ordförande som därefter hälsades Probitas VD Samuel Borg särskilt välkommen. Samuel redogjorde därefter, mot bakgrund av att vi synes gå mot en lågkonjunktur, för

Rapport från styrelsen 25 augusti 2022

Ordförande hälsade välkommen efter sommaren.  Clas-Göran inledde sammanträdet med en teologisk reflektion där han berättade om sommarens händelser, bland annat om personaldagarna och kyrkokonferensen i Vårgårda. Han delade ut ”Färdplan”, en

Rapport från styrelsen 9 juni 2022

Mötet inleddes med en teologisk reflektion av vår t.f församlingsföreståndare Claes-Göran Ydrefors. Han utgick från pingstdagens budskap i Apostlagärningarna och betonade särskilt den mångfald som rådde när den kristna kyrkan

Rapport från styrelsen 19 maj 2022

Styrelsemöte i maj var det första i den nya sammanställningen med två nya styrelsemedlemmar och ett antal omvalda medlemmar. De nya styrelsemedlemmarna presenterade sig kort och välkomnades hjärtlig i början

Rapport från styrelsen 21 april 2022

Sammanträdet inleddes som brukligt av en teologisk reflektion där vår föreståndare Claes-Göran Ydrefors delade en artikel om lärljungaskap och evangelisation. Om att du som kristen inte behöver leverera alla svar

Rapport från styrelsen 17 mars, 2022

Ett antal ärenden, aktuella vid församlingens årsmöte, den 15 maj, avhandlades. Däribland:– Revisionsrapporten. Församlingens revisor föredrog rapporten.– Beslut togs om årsredovisning för Koncernen Immanuel.– Koncernredovisning för Immanuelskyrkans församling föredrogs av

Rapport från styrelsen 17 februari 2022

Här följer en summering av några av de viktigaste punkterna under styrelsens sammanträde denna kväll. Immanuel Produktion En inledande punkt under sammanträdet var idén kring att starta ”Immanuel Produktion”. Den

Rapport från styrelsen den 27 januari 2022

Inledning Församlingens styrelse möttes i kyrkan torsdagen 27 januari, och samtliga ledamöter kunde glädjande nog närvara, trots det allmänna läget med pandemin i samhället. Mötet inleddes med en teologisk reflektion

Rapport från styrelsen den 9 december, 2021

Probitas Mötet inleddes med ett besök av VD och styrelseordförande för församlingens fastighetsbolag, Probitas, Sven Mannervik och Samuel Borg. De gav en bakgrund och överblick av aktuellt läge i Probitaskoncernen.