Protokoll församlingsmöten

Protokoll fört vid församlingsmöte 22 oktober 2014

Närvarande: ca 60 församlingsmedlemmar § 1 Mötets öppnande Ordföranden Dan Svanell hälsade de församlade välkomna och förklarade församlingsmötet öppnat. § 2 Val av sekreterare Till sekreterare för församlingsmötet valdes Ingrid

Rapport från församlingsmöte 14 maj 2014

Närvarande: Cirka 20 församlingsmedlemmar § 1 Inledning Ordföranden Dan Svanell hälsade de församlade välkomna och förklarade församlingsmötet öppnat. § 2 Val av justerare Anna Berndes och Johannes Nilsson valdes att

Rapport från församlingsmöte 12 februari 2014

Närvarande: ca 20 församlingsmedlemmar § 1 Inledning Ordföranden Dan Svanell hälsade de församlade välkomna och förklarade församlingsmötet öppnat. § 2 Val av justerare Anita Isaksson och Inga Johansson valdes att

Rapport från församlingsmöte 26 januari 2014

Närvarande: ca 85 församlingsmedlemmar § 1 Inledning Församlingens ordförande och vice ordförande var förhindrade att närvara och Marco Helles som tillhör styrelsen var ombedd att leda förhandlingarna vilket församlingsmötet godkände.