Protokoll församlingsmöten

Protokoll fört vid församlingsmöte 16 oktober 2016

Bilagorna som omnämns i protokollet är ej med på hemsidan. Närvarande: ca 80 församlingsmedlemmar § 1 Välkommen Styrelsens ordförande Marco Helles hälsade alla välkomna och inledde med bön för mötet.

Protokoll fört vid församlingsmöte 29 maj 2016

Närvarande: ca 45 församlingsmedlemmar Styrelsens ordförande Marco Helles inledde med en bön för mötet. § 1 Dagordning och öppnande Dagordningen godkändes och ordförande förklarade mötet öppnat. § 2 Val av

Minnesanteckningar fört vid församlingsmöte 28 april 2016

Närvarande: 5 församlingsmedlemmar Informations- och diskussionsmöte om Equmeniakyrkans kyrkokonferens 5-7 maj 2016. Minnesanteckningar. Inga bindande beslut fattade. Under mötet diskuterades först stadgeändringarna för Svenska Missionskyrkan. Deltagarna var överens med förslaget

Protokoll fört vid församlingsmöte 13 mars 2016<

Närvarande: ca 130 församlingsmedlemmar fram t.o.m punkt 4, därefter ca 80 församlingsmedlemmar Bisittare: Karin Pettersson Ordförande Marco Helles hälsade alla välkomna och lämnade över ordet till församlingsföreståndare Ulla Marie Gunner

Protokoll fört vid församlingsmöte 31 januari 2016

Bilagorna som omnämns i protokollet är ej med på hemsidan. Närvarande: 96 församlingsmedlemmar Ordförande Marco Helles inledde med några reflektioner över vad kyrkan är till för och kyrkans förhållande till

Protokoll fört vid församlingsmöte 18 november 2015

Närvarande: ca 30 församlingsmedlemmar Ordförande Marco Helles hälsade alla välkomna och bad en bön för mötet. Församlingsföreståndare Ulla Marie Gunner inledde med att ge en kort rapport om den pågående

Protokoll fört vid församlingsmöte 4 oktober 2015

Närvarande: ca 110 församlingsmedlemmar § 1 Inledning Ordförande Marco Helles bad en bön för mötet och inledde med att summera den intensiva och livaktiga höststarten med stora händelser som präglat

Protokoll fört vid församlingsmöte 3 maj 2015

Närvarande: ca 70 församlingsmedlemmar § 1 Inledning Ordförande Marco Helles hälsade alla välkomna till mötet och ville först tacka för förtroendet att ha blivit vald till församlingens ordförande. Patrick Amofah

Protokoll fört vid församlingsmöte 15 mars 2015

Närvarande: ca 130 medlemmar §1 Inledning Ordförande Dan Svanell hälsade alla välkomna, bad en bön och förklarade mötet öppnat. Han presenterade även Johan Ahlberg som översättare och Cathrin Sjöström som