Protokoll församlingsmöten

Protokoll fört vid församlingsmöte 18 februari 2018

Närvarande: ca 30 församlingsmedlemmar § 1 Välkommen Församlingens ordförande Marco Helles hälsade alla välkomna och bad en bön.  § 2 Mötets öppnande Församlingens ordförande Marco Helles förklarade mötet öppnat. §

Protokoll fört vid församlingsmöte 26 november 2017

Närvarande: ca 50 församlingsmedlemmar § 1 Mötets öppnande Församlingens ordförande Marco Helles hälsade alla välkomna, bad en bön och förklarade mötet öppnat. § 2 Val av justerare Rune Larsson och

Protokoll fört vid församlingsmöte 8 oktober 2017

Närvarande: ca 135 församlingsmedlemmar § 1 Mötets öppnande Församlingens ordförande Marco Helles hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. § 2 Val av justerare Ingegerd Berg och Brenda Taylor valdes

Protokoll fört vid församlingsmöte 24 september 2017

Närvarande: ca 50 församlingsmedlemmar § 1 Välkommen Församlingens ordförande Marco Helles hälsade alla välkomna och inledde med bön för mötet. § 2 Mötets öppnande Ordföranden förklarade mötet öppnat. § 3

Protokoll fört vid församlingsmöte 9 maj 2017

Närvarande: ca 12 församlingsmedlemmar § 1 Välkommen Mötets sedan tidigare annonserade ordförande Gunilla Hjelmåker hälsade alla välkomna. § 2 Dagordning Endast en punkt fanns på dagordningen och inga övriga frågor

Protokoll fört vid församlingsmöte 22 januari 2017

Bilagorna som omnämns i protokollet är ej med på hemsidan. Närvarande: ca 85 församlingsmedlemmar § 1 Välkommen Församlingens ordförande Marco Helles hälsade alla välkomna och inledde med bön för mötet.

Protokoll fört vid församlingsmöte 20 november 2016

Bilagorna som omnämns i protokollet är ej med på hemsidan. Närvarande: ca 50 församlingsmedlemmar § 1 Välkommen Församlingens ordförande Marco Helles hälsade alla välkomna och inledde med bön för mötet.

Protokoll fört vid församlingsmöte 16 oktober 2016

Bilagorna som omnämns i protokollet är ej med på hemsidan. Närvarande: ca 80 församlingsmedlemmar § 1 Välkommen Styrelsens ordförande Marco Helles hälsade alla välkomna och inledde med bön för mötet.

Protokoll fört vid församlingsmöte 29 maj 2016

Närvarande: ca 45 församlingsmedlemmar Styrelsens ordförande Marco Helles inledde med en bön för mötet. § 1 Dagordning och öppnande Dagordningen godkändes och ordförande förklarade mötet öppnat. § 2 Val av