Protokoll församlingsmöten

Protokoll fört vid digitalt församlingsmöte i Immanuelskyrkan 24 jan 2021

Närvarande i sändningen: Stephen James, Församlingsordförande Ulla Marie Gunner, FörsamlingsföreståndareCathrin Sjöström, Församlingssekreterare Roelof Hansman och Peter Dobers, inkommande meddelandenIsak Wang, Tekniker ljud och bildMichael Taubert, Kamera o bildproducent Simultantolkning: Hanna Zuring Peterson

Anteckningar – digitalt informationsmöte i Immanuelskyrkan 22 nov 2020

Närvarande i sändningen: Stephen James, Församlingsordförande Ulla Marie Gunner, Församlingsföreståndare Cathrin Sjöström, Församlingssekreterare Isak Wang, Tekniker ljud och bild Michael Taubert, Kamera o bildproducent Inledning Församlingens ordförande Stephen James hälsade alla välkomna

Protokoll fört vid församlingsmöte 13 januari 2019

Närvarande: ca 50 församlingsmedlemmar § 1 Inledning & öppnande Församlingens ordförande Stephen James hälsade alla välkomna och bad en bön. Mötet öppnades. § 2 Val av sekreterare Mats Engen valdes

Protokoll fört vid församlingsmöte 7 oktober 2018

Närvarande: ca 50 församlingsmedlemmar § 1 Inledning & öppnande Församlingens ordförande Stephen James hälsade alla välkomna och bad en bön. Mötet öppnades. § 2 Val av sekreterare Ingrid Östlund valdes

Protokoll fört vid församlingsmöte 19 augusti 2018

Bilagorna som omnämns i anteckningarna är ej med på hemsidan. Närvarande: ca 50 församlingsmedlemmar  § 1 Inledning & öppnande Församlingens ordförande Stephen James hälsade alla välkomna och bad en bön.

Protokoll fört vid församlingsmöte 18 mars 2018

Bilagorna som omnämns i anteckningarna är ej med på hemsidan. Närvarande: ca 70 församlingsmedlemmar § 1 Välkommen Församlingens ordförande Marco Helles hälsade alla välkomna och bad en bön. § 2