Protokoll församlingsmöten

Protokoll fört vid församlingsmöte 26 mars 2023

§1 Inledning och öppnande av församlingsmöte Ordf. Greger Hjelm öppnar och hälsar välkommen till församlingsmötet. Greger ber för mötet och informerar sedan om att inga beslut är tänkta att fattas

Protokoll fört vid församlingsmöte 22 januari 2023

Närvarande: ca 90 personer Tolk: Tomas Eriksson, Marco Helles  § 1 Inledning och öppnande Församlingens ordförande, Greger Hjelm, hälsade de närvarande välkomna till församlingsmötet. Han tackade alla medverkande i dagens

Protokoll fört vid församlingsmöte 18 december 2022

Närvarande: ca 95 personer Tolk: Marco Helles  § 1 Inledning och öppnande Församlingens ordförande, Greger Hjelm, hälsade de närvarande välkomna till församlingsmötet. Han bad en bön för mötet och förklarade

Protokoll fört vid församlingsmöte 4 december 2022

Närvarande: ca 140 personer Tolkar: Marco Helles, Paulina Fröling § 1 Inledning och öppnande Församlingens ordförande, Greger Hjelm, hälsade de närvarande och särskilt pastor Carin Dernulf välkomna till församlingsmötet. Han

Protokoll fört vid församlingsmöte 13 nov 2022

Närvarande: ca 105 personerTolk: Marco Helles   § 1 Inledning och öppnande Församlingens ordförande, Greger Hjelm, hälsade de närvarande välkomna till församlingsmötet och förklarade mötet öppnat.  § 2 Fastställande av dagordningen En