Protokoll årsmöten

Protokoll från årsmöte, 23 april 2023, kl 13.15

Närvarande: 208 medlemmar Tolkar: Paulina Fröling, Thomas Ericsson och Marco Helles (avbytare). § 1 Inledning och mötet öppnas Församlingsordförande, Greger Hjelm, hälsade de närvarande välkomna. Greger konstaterade att detta var

Protokoll från årsmöte, 15 maj 2022, kl 13.00

Närvarande: ca 190 medlemmar Tolkar: Inhyrda från Polygritt   § 1) Inledning och mötet öppnas Församlingsordförande, Greger Hjelm, hälsade de närvarande välkomna och inledde med ord om årsmötet som en blick

Protokoll från årsmöte 18 oktober 2020

söndag 18 oktober 2020, kl 14.00 Närvarande: fysiskt ca 40 pers, digitala uppkopplingar ca 110   Simultantolkar: Erin Person, Hanna Zuring Peterson  § 1 Inledning Församlingsordförande Stephen James hälsade de närvarande