Medlem

Om Immanuelskyrkans församling

På församlingsmötet söndag 22 januari kommer vi att ha samtal om dokumentet ”Om Immanuelskyrkans församling”. Klicka här för att läsa eller hämta dokumentet.

Församlingsliv – 48 berättelser från Immanuel

Studien inom ramen för församlingsstyrelsens projekt Immanuel 2.0 är klar! Den har fått namnet ”Församlingsliv – 48 berättelser från Immanuel”. Studien ger en ökad förståelse för mångfalden i vår församling

Att skriva en motion

Alla medlemmar i Immanuelskyrkan kan skicka in motioner till församlingens årsmöte. Det går att skicka in som enskild medlem eller att vara flera medlemmar som skriver tillsammans.  Så här ställer