Medlem

Att skriva en motion

Alla medlemmar i Immanuelskyrkan kan skicka in motioner till församlingens årsmöte. Det går att skicka in som enskild medlem eller att vara flera medlemmar som skriver tillsammans.  Så här ställer

Gudstjänstutveckling

Det känns både fint och spännande att vi i höst kommer att mötas i en ny gudstjänst, och att det som under många år varit två olika gudstjänstgrupper nu ska

Församlingsliv – 48 berättelser från Immanuel

Studien inom ramen för församlingsstyrelsens projekt Immanuel 2.0 är klar! Den har fått namnet ”Församlingsliv – 48 berättelser från Immanuel”. Studien ger en ökad förståelse för mångfalden i vår församling