I fokus

Stadsvandring till Humlegården

Stadsvandring onsdagen den 5 maj. Samling vid Immanuelskyrkan kl 10.00. Tillsammans promenerar vi till Humlegården. Medtag kaffe. Vi håller oss till rådande rekommendationer, och därför kan vi endast vara 8

Chef Fastighet och Service

ArbetsuppgifterÖvergripande ansvar för fastighetsfrågor och service vilket innebär att leda, planera, följa upp och utveckla verksamheten och personalen, ansvara för fastighetsrelaterade ärenden samt vara kontaktperson gentemot vårt fastighetsbolag Probitas. Du

Vad är viktigt, egentligen?

Under hösten kommer Immanuelskyrkan att erbjuda en mötesplats för dig som önskar samtala om existentiella frågor och den ensamhet och isolation som många har upplevt, både för sig själv, anhöriga

Stadsvandring, Sabbatsbergkyrkan

Stadsvandring onsdagen den 19 maj. Samling vid Immanuelskyrkan kl 10.00. Vi vandrar till Vasaparken och får en guidad tur i Sabbatsbergkyrkan med omgivning med Sven Johannesson, diakon i Gustav Vasa församling.

Greger Hjelm föreslås till ordförande.

Valberedningen vill informera om att vi föreslår att Greger Hjelm väljs till ordförande för Immanuelskyrkans församling vid årsmötet 3 oktober 2021. Greger Hjelm har varit medlem i församlingen i över

Rektor till musikskolan

Uppdraget som rektor är fn 25% men vi är öppna för dialog kring omfattning beroende på innehåll och ev tilläggsuppdrag. Immanuelskyrkan är en av Equmeniakyrkans församlingar, mitt i Stockholms innerstad.

Nationella insamlingen 2021

Den 25 april är det bön- och insamlingsdag för det nationella arbetet inom Equmeniakyrkan. ”Där två eller tre är samlade i mitt namn är jag mitt ibland dem” säger Jesus

Att vara kyrka i coronatid!

Kyrkan är mer än sitt hus, sina väggar och sitt tak. Det är människorna med Jesus Kristus i centrum som utgör Guds kyrka. På grund av smittspridning är  kyrkans lokaler