Gudstjänst på svenska

Gudstjänst 1a efter Trettondagen. Vi sjunger Julens sånger & psalmer tillsammans! Musiker: Björn Gäfvert & Agnes Grahn Pastor: Esther Kazen

Gudstjänst på svenska

2 sönd e. trettondagen Livets källa Predikan: Claes-Göran Ydrefors. Gudstjänstledare: Esther Kazen. Musiker: Robin Taubert. Vaccinationsbevis och legitimation behövs.

Församlingsmöte

Välkommen till församlingsmöte. Söndag 16 januari kl 12.30–13.30 i Waldenströmsalen. Ärende: val av nomineringskommitté samt information, bl a om kommande församlingsmöten. Nomineringskommittén har i uppdrag att föreslå valberedning inför församlingens årsmöte. Vaccinationspass och legitimation behövs. / Styrelsen

Gudstjänst Svenska

Att leva hållbart. Pilgrimens ledord. Tema: Frihet. Predikan: Esther Kazen Gudstjänstledning: Charlotte Höglund Sång: Berit Ekespong Vaccinationspass och legitimation behövs.

Tisdagsträffen

Följ med in i Franz Schuberts magiska värld! "Winterreise" beskrivs ibland som en av musikhistoriens mest berömda och krävande verk. Sångcykeln för sång och piano har ett känslodjup och en psykologisk kraft som Schubert själv tänkte skulle framföras i intima kretsar, men som idag fyller världens förnämsta konsertsalar. Martin Åsander, Tenor och Robin Taubert, piano, […]

Gudstjänst på svenska

3 sön e. trettondagen Jesus skapar tro Gudstjänstledare: Ingrid östlund. Predikan: Marco Helles. Musiker: Robin Taubert. Immanuel Brass Vaccinationsbevis och legitimation behövs.