Gudstjänst på svenska

söndagen före domsöndagen. Esther Kazen, predikan. Björn Gäfvert, organist. Tonårskören medverkar.

Immanuel 153 Gudstjänst på svenska

Välkommen till gudstjänst med nattvard. Tema: Öppen Kyrka - del 3 Medverkande: Esther Kazen, Agnes Grahn, Kören Nova mfl. Immanuel 153 är en del av Immanuelskyrkan. Välkommen!  

Lunchkonsert -Tvärflöjt och orgel

Musik av Gunnar Hahn Kristina Ålåker, tvärflöjt och Björn Gäfvert, orgel.   Efter konserten serveras sopplunch i kaffestugan.

Tisdagsträff

Människor som förändrar världen Lena Ingelstam, generalsekreterare för biståndsorganisationen Diakonia, ger oss en inblick i deras omfattande verksamhet. Ett arbete som Immanuel Senior har förmånen att få stödja.

Musikcafé Immanuel Big Band

Immanuel Big Band is live and Kick'n Immanuelskyrkans storband bjuder in till musikcafé. Kaffestugan är öppen för den som vill köpa gott fika!

Lunch i gemenskap

Lunch i Gemenskap är en del av församlingens diakonala arbete. Lunch serveras mellan 12-14. Volontärsansvarig: Diakon Anders Segersson.