Gemensam gudstjänst med nattvard

3 sön i fastan Kampen mot ondskan Nattvardsgudstjänst. Bön och offerdag för pastors/diakonutbildningen Avtackning av pastor Ulla Marie Gunner efter gudstjänsten. Predikant: Jacob Molander Övriga medverkande: Esther Kazen, Chong-Il Cho, […]

Lunchkonsert

J.S. Bach: Flöjtsonaten. Olle Torssander, traversflöjt. Björn Gäfvert, Cembalo.

Immanuel Senior

”Vi tåga till Sion...”  -en berättelse om fromma Nåsbors färd genom väckelse, vantro, besvikelse och berömmelse Eva Cronsioe, präst och fd producent vid SVT:s religionsredaktion, berättar om verkligheten bakom Selma […]

Roderkurs

https://www.immanuel.se/roder/

Kultur och vandring – Immanuel Senior

HJORTHAGEN OCH NORRA DJURGÅRDSSTADEN . Energistaden då och nu. Från Lort-Sverige till världens bästa bostadsstandard – hur gick det till? Svaret får vi på stadsvandringen som börjar i 1910-talets Hjorthagen […]

Lunch i gemenskap

Lunch i Gemenskap En mötesplats på lördagar där gratis lunch serveras. Lunch serveras 12.00–14.00. Ladda ner Lunch i Gemenskap är ett samarbete mellan föreningen Ny Gemenskap , Immanuelskyrkan, S:t Matteus församling, Frälsningsarmén, Filadelfiakyrkan, Maria Magdalena församling,Norrmalmskyrkan, […]

Gudstjänst på svenska

Midfastosöndagen. Livets bröd. Predikant: Per Westblom Gudstjänstledare: Ulla Marie Gunner. Organist: Björn Gäfvert

Gudstjänst på engelska

4:e söndagen i fastan Tema: Livets bröd Bibeltext: Joh 6:48-59 Predika: Pastor Anna Berndes

Gudstjänst på svenska 16.00

Vägen till hjärtat går genom magen – Vad nattvarden kan betyda för oss. Gudstjänst med nattvard. Tema: Nattvarden tar fram det bästa hos mig som människa. Predikan Charlotte Höglund.