Roderkurs

https://www.immanuel.se/roder/

Gudstjänst på svenska

Kyndelsmässodagen Gud kommer till världen i ett litet barn, som möts av de äldres vishet. Ur det lilla växer ljuset fram. Marco Helles, Ulla Marie Gunner, Immanuel Brass, Alwar Almkvisth […]

Gudstjänst på engelska

Kyndelsmässa/presentation av Jesus i templet. Nattvard Tema: Uppenbarelsens ljus Bibeltext: Lukas 2:22–40 Predika: Kyrkoherde Christina Molin

Gudstjänst med nattvard

 Vägen till hjärtat går genom magen - Vad nattvarden kan betyda för oss. Tema: Nattvarden: Världens mest revolutionerande måltid. Predikant: Charlotte Höglund Musik: Sebastian Mattebo

Immanuel senior

Prästerna. Landets första intellektuella – kungarnas hjälpredor, bildningens män i byarna. Gud är ofta underskattad i nutida historieskrivning. Tron har färgat människornas göranden och låtanden långt fram i tiden. Tron […]

FREDA

FREDA är en tonårskväll för dig som är 13 år och uppåt. Vi träffas varannan fredag kl 18.30–21.30. Vi börjar kvällen med fika som följs av aktiviteter och andakt. FREDA […]

Gudstjänst på svenska

Sexagesima Det levande ordet. Vilken betydelse har det jag säger och hur jag säger det? Anna Berndes, Anna-Carin Persson Stenbeck, Immanuel Nova, Björn Gäfvert Kyrkkaffe serveras. Välkomna!  

Gudstjänst på engelska

Tema: Det levande ordet Text: Johannes 6:60-69 Predikan: Christina Molin

Gudstjänst på svenska 16.00

Vägen till hjärtat går genom magen - Vad nattvarden kan betyda för oss. Att bjudas in och mötas - om nattvardens nödvändighet och möjlighet. Predikan: Jacob Molander Musik: Sebastian Mattebo […]