Gemensam gudstjänst

GEMENSAM GUDSTJÄNST Vaksamhet och väntan Söndagen f domsöndagen Pastor: Claes- Göran Ydrefors Organist: Alwar Almqvist Efter gudstjänsten är det församlingsmöte kl. 13.00.

Lunchmusik

"Pianoklassiker" Bengt Eklund spelar på Immanuelskyrkans Steinway flygel

Tisdagsträffen

Leva med ovisshet – samtal om existentiell hälsa Livsfrågorna gör sig påminda i tider av förändring och ovisshet och kan vara nycklar till den nya hälsodimensionen – existentiell hälsa. Medverkar […]

Kultur och vandring

KULTURBESÖK STORKYRKAN Välkommen till Stockholms stifts domkyrka, Storkyrkan, en levande kyrka full av historia och kulturskatter. Domkyrkokaplan Ulf Lindgren är vår guide, entre 65 kr/pers. Samling vid Obelisken på Slottsbacken. […]