Skärtorsdagsandakt med nattvard

Skärtorsdagsandakt med nattvard i kapellet Esther Kazen, Pernilla Kvarmans, Alwar Almqvist På svenska

Långfredagsgudstjänst

Långfredagsgudstjänst Esther Kazen, Frida Fritzon, Rebecka Gustafsson leder Vokalensemble a capella På Svenska

Långfredagen

Tema: Korset Predika: Winnieross Olofsson Text: Psalm 22, Jesaja 53:1-12, Lukas 23:26-49, Filipperbrevet 2:6-8

Påskdagsgudstjänst

Söndag 17 april kl 11.00 Påsksöndagsgudstjänst Winnieross Olofsson, Esther Kazen, Björn Gäfvert, Yoonsuk Choe leder PraiseTeam, Rebecka Gustafsson leder Vox Immanuel På svenska och engelska

Öppen kyrka

Måndag 18 april kl 11 Annandag påsk Kyrkan öppen för ljuständning och bön Klockan 11.30 Bibelläsning om Emmausvandrarna Anna Berndes, pastor

Tisdagsträffen

Samernas tro – en hållbar teologi   också för våra barnbarn?  Vad vill vi som föräldrar och far-/morföräldrar   lämna för religiöst arv till våra barn och barnbarn?   Med den frågan som […]