Gudstjänst på svenska

Tema: Det levande ordet Musik av Robin Taubert och Immanuel Nova under ledning av Rebecka Gustafsson. Predikan av Anna Berndes

Gudstjänst på engelska

Tema: Predikar: Brenda Taylor Text: Första Moseboken 45:3-11, 15, Psalm 37:1-11, 39-40, 1 Kor 15:35-38, 42-50, Lukas 6:27-38

Gudstjänst på svenska

Att leva hållbart Pilgrimens ledord. Tema: Långsamhet Predikant: Charlotte Höglund Musik av Nova

Lunch konsert

“Kammarmusik i Immanuel” Mozart - Bach - Mozart Nils-Erik Sparf, violin Katarina Andreasson, violin Peter Eriksson, viola, Lena Thyregård Lysell, cello Björn Gäfvert, cembalo  

Tisdagsträffen

O store Gud. Carina Olofsson, kyrkomusiker i Västerleds församling, berättar: En sommar köpte vi en gammal resegrammofon och bland stenkakorna hittade vi"Jag är en främling" med Einar Ekberg och Stockholms […]

Samtal om Bibeln och Livet

Välkommen att samtala Vi läser en berättelse ur Bibeln och pratar om livet och om tro utifrån våra egna perspektiv. Ett öppet och kravlöst forum med plats för både tro […]

Kulturvandring Immanuel senior

JUDISKA MUSEET  En tidsresa för det judiska kulturarvet  genom svensk historia.  Vi väver samman judarnas historia i   Sverige – som rymmer många erfarenheter  av att hitta sin plats i ett nytt land  – med […]