Gudstjänst på svenska med fokus på barn

Kyndelsmässodagen  Födda & adopterade under året bjuds in Uppenbarelsens ljus Predikan: Esther Kazen Organist: Robin Taubert Tonårskören medverkar

Mässa

Att leva hållbart. Pilgrimens ledord. Gudstjänstledning: Esther Kazen. Musiker: Robin Taubert.  

Tisdagsträffen

Leva med ovisshet - samtal om existentiell hälsa. Hur mår du och hur känns det att leva? Har livet en mening? Kan du värdesätta dig själv och känna inre frid? […]

Samtal om Bibeln och Livet

Välkommen att samtala Vi läser en berättelse ur Bibeln och pratar om livet och om tro utifrån våra egna perspektiv. Ett öppet och kravlöst forum med plats för både tro […]

Gudstjänst på svenska

"Med hela hjärtat vill jag leva" Musiker: Björn Gäfvert, Immanuel Gospel Predikan: Claes-Göran Ydrefors Gudstjänstledning: Inga Johansson Nattvardsfirande och Kyrkkaffe!