Gudstjänst på svenska

Annandag jul. Predikan: Claes-Göran Ydrefors Gudstjänstledare: Görel Byström Janarv Orgel: Alwar Almkvisth    

Nyårsandakt

Välkommen till nyårsandakt. En stund av eftertanke inför det år som gått och det år som kommer.. Musik av Björn Gäfvert. Solosång av Margareta Gäfvert. Reflektion av Charlotte Höglund, pastor. […]

Gudstjänst på svenska

Söndag e. nyår. Predikan: Claes-Göran Ydrefors Gudstjänstledare: Agnetha Dalemark Organist: Alwar Almqvist  

Gudstjänst på svenska

Gudstjänst 1a efter Trettondagen. Vi sjunger Julens sånger & psalmer tillsammans! Musiker: Björn Gäfvert & Agnes Grahn Pastor: Esther Kazen

Gudstjänst på svenska

2 sönd e. trettondagen Livets källa Predikan: Claes-Göran Ydrefors. Gudstjänstledare: Esther Kazen. Musiker: Robin Taubert. Vaccinationsbevis och legitimation behövs.

Församlingsmöte

Välkommen till församlingsmöte. Söndag 16 januari kl 12.30–13.30 i Waldenströmsalen. Ärende: val av nomineringskommitté samt information, bl a om kommande församlingsmöten. Nomineringskommittén har i uppdrag att föreslå valberedning inför församlingens årsmöte. […]

Gudstjänst Svenska

Att leva hållbart. Pilgrimens ledord. Tema: Frihet. Predikan: Esther Kazen Gudstjänstledning: Charlotte Höglund Sång: Berit Ekespong Vaccinationspass och legitimation behövs.

Tisdagsträffen

Följ med in i Franz Schuberts magiska värld! "Winterreise" beskrivs ibland som en av musikhistoriens mest berömda och krävande verk. Sångcykeln för sång och piano har ett känslodjup och en […]

Gudstjänst på svenska

3 sön e. trettondagen Jesus skapar tro Gudstjänstledare: Ingrid östlund. Predikan: Marco Helles. Musiker: Robin Taubert. Immanuel Brass Vaccinationsbevis och legitimation behövs.

Gudstjänst på engelska

Theme: The Gift of Forgiveness Preaching Lee Forland Text: Psalm 103, Luke 5:17-26, Hebrews 9:19-28

Gudstjänst på svenska

Att leva hållbart. Pilgrimens ledord. Tema: Enkelhet. predikan: Charlotte Höglund. Musiker: Robin Taubert. Vaccinationspass och legitimation behövs.