Gudstjänst svenska

Åttonde söndagen efter trefaldighet. Tema: Andlig klarsyn. Esther Kazen, predikan. Agnes Grahn, sång. Robin Taubert, organist. Se gudstjänsten här!

Nattvardsgudstjänst 18.00

Esther Kazen, pastor. Björn Gäfvert, organist. Vi kan ta emot max 50 personer. Välkomna!

Gudstjänst svenska

Nionde söndagen efter trefaldighet. Tema: Goda förvaltare. Cathrin Sjöström, sång. Björn Gäfvert, organist Charlotte Höglund, predikan. Se gudstjänsten här!  

Nattvardsgudstjänst 18.00

Charlotte Höglund, pastor. Björn Gäfvert, organist. Vi kan ta emot max 50 personer. Välkomna!