Recurring

Öppen kyrka

Kyrkan är öppen för bön och ljuständning under sommaren. Välkommen!

Gudstjänst svenska

Åttonde söndagen efter trefaldighet. Tema: Andlig klarsyn. Esther Kazen, predikan. Agnes Grahn, sång. Robin Taubert, organist. Se gudstjänsten här!

Nattvardsgudstjänst 18.00

Esther Kazen, pastor. Björn Gäfvert, organist. Vi kan ta emot max 50 personer. Välkomna!

Recurring

Öppen kyrka

Kyrkan är öppen för bön och ljuständning under sommaren. Välkommen!

Gudstjänst svenska

Nionde söndagen efter trefaldighet. Tema: Goda förvaltare. Cathrin Sjöström, sång. Björn Gäfvert, organist Charlotte Höglund, predikan. Se gudstjänsten här!  

Nattvardsgudstjänst 18.00

Charlotte Höglund, pastor. Björn Gäfvert, organist. Vi kan ta emot max 50 personer. Välkomna!

Recurring

Öppen kyrka

Kyrkan är öppen för bön och ljuständning under sommaren. Välkommen!

Gospel och Lovsång under Regnbågen

Välkommen till en kväll fylld av glädjesprudlande gospel och inlevelsefull lovsång! Tillsammans med kör, lovsångare och musiker tar vi del av gospelns budskap om Jesus Kristus och Guds gränslösa kärlek, och får […]

Gudstjänst på svenska

Tionde söndagen efter trefaldighet. Tema: Nådens gåvor. Anna Berndes, predikan. Karin Petersdotter och Peter Eriksson, Viola. Björn Gäfvert, organist. Se gudstjänsten här!