Gudstjänst svenska

Sjätte söndagen efter trefaldighet. Tema: Efterföljelse. Ulla Marie Gunner, pastor. Anders Andersson, sång. Björn Gäfvert, organist. Se gudstjänsten här!  

Nattvardsgudstjänst 18.00

Ulla Marie Gunner, pastor. Alwar Almkvisth, musiker. Vi kan ta emot max 50 personer. Välkomna!

Gudstjänst Svenska

Kristi förklaringsdag.Tema: Jesus förhärligad. Esther Kazen, predikan. Annelie Korsfeldt, sång. Björn Gäfvert, organist. Se gudstjänsten här!