Nattvardsgudstjänst

Nattvardsgudstjänst. Vi kan ta emot max 50 personer. Välkomna!

Lunch i gemenskap

Vår diakonala verksamhet Lunch i Gemenskap genomförs på ett coronasäkert sätt genom utdelning av lunchkasse till våra gäster på kyrkbacken mellan 12-14. Volontärsansvarig: Diakon Anders Segersson.

Gudstjänst svenska

3 söndagen efter trefaldighet. Anna Berndes , predikan. Björn Gäfvert, organist. Musikskolan medverkar med bl a Hilma Stenbeck på trumpet. Se gudstjänsten här!

Öppen kyrka

Kyrkan är öppen för personlig andakt och ljuständning. Välkommen!